Svētdiena, 23. Janvāris, 2022
Strauta, Grieta

Papildu informācija par gaidāmo siltumenerģijas tarifu kāpumu

22.09.2021

2021. gada 20. septembrī SIA “Ozolnieku KSDU” savā tīmekļa vietnē ir publicējusi informāciju par gaidāmo siltumenerģijas tarifu kāpumu Ozolnieku, Ānes, Branku un Teteles ciemos. Šis ir oficiāls paziņojums, pamatojoties uz Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas 43.9 punktu. Informācija ir nosūtīta arī Jelgavas novada pašvaldībai publicēšanai arī tās sociālajos tīklos un tīmekļa vietnē.

Ņemot vērā, ka būtiskais siltumenerģijas sadārdzinājums skars lielu daļu daudzdzīvokļu māju mājsaimniecību Ozolniekos, Brankās un Ānē, šis paziņojums iedzīvotājos ir raisījis negatīvas emocijas un neizpratnes pilnus jautājumus. Diemžēl dabasgāzes sadārdzinājums tirgū ir tik būtisks, ka siltumapgādes pakalpojuma sniedzējam bija jāpieņem sarežģīts lēmums - paaugstināt apkures tarifu. Tomēr būtiski ir saprast, ka līdzko kurināmā resursu cenas kritīsies, apkures tarifs tiks atbilstoši samazināts. Tarifa bāzes izmaksas, ko 2020. gada nogalē apstiprināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, mainītas netiek.

Lai iedzīvotājiem sniegtu lielāku izpratni par siltumapgādes tarifa pieauguma iemesliem, esam apkopojuši daļu no iesniegtajiem jautājumiem, un skaidrojumus uz tiem:

Kādēļ tieši šobrīd ir pieņemts lēmums par siltumapgādes tarifa paaugstināšanu? Vai tad nav ilgtermiņa līgums par gāzes piegādi?

Ir tikai neveiksmīga sakritība tajā, ka līdzšinējais gāzes piegādes līgums, kas tika slēgts 2020.gadā, beidzas 2021.gada 30.septembrī, laikā, kad gāzes cena pieaug nevis procentuāli, bet pa reizēm. Savukārt šobrīd piedāvātā gāzes cena ir gandrīz piecas reizes augstāka par līdzšinējo gāzes cenu. Pie šāda gāzes cenu kāpuma SIA “Ozolnieku KSDU” vadībai nekas cits neatlika, kā pieņemt lēmumu par apkures tarifa paaugstināšanu. Ja kapitālsabiedrība to nedarītu, katrs mēnesis tai nestu zaudējumus vairāk kā 20 tūkstošu eiro apmērā, savukārt kapitālsabiedrības vadību varētu vainot zaudējumu radīšanā.

Jāatgādina, ka SIA “Ozolnieku KSDU” 2020. gadā apstiprinātājos tarifos panāca būtisku bāzes tarifa izmaksu samazinājumu, optimizējot ražošanas procesus, ieviešot automātiskās vadības sistēmas un siltumapgādes struktūrvienībā samazinot darbinieku skaitu līdz minimumam. Vienotā tarifa 61,18 EUR/MWh vietā tika noteikti dalīti tarifi katrā no ciemiem, Ozolniekos samazinot MWh cenu par 7,55%, Brankās – par 18,91% un Ānē - par 14,30%.

Kādēļ citur apkures tarifs ir ievērojami zemāks?

Kā jau minēts iepriekš, SIA “Ozolnieku KSDU” līdzšinējais gāzes piegādes līgums beidzas septembra beigās. Iespējams, citiem pakalpojumu sniedzējiem gāzes piegādes līgumi ir slēgti uz citiem termiņiem, kā rezultātā tiem gāze tiek piegādāta par iepriekšējo cenu. Diemžēl garantija, ka gāzes piegādātājs ilgstoši spēs un vēlēsies piegādāt par cenu, kas ir gandrīz 5 reizes zemāka par pašreizējo tirgus cenu, nav. Jau šobrīd ir vērojama situācija, kad energoresursu piegādātāji aicina patērētājus piekrist izmaiņām līgumā par cenas paaugstināšanu, vai vienkārši atsakās no līguma. Šajā gadījumā piegādātājiem ir izdevīgāk samaksāt līgumsodu par līguma laušanu, nevis tupināt ciest zaudējumus un piegādāt energoresursus par zemāku cenu.

Atšķirība ir arī kurināmā izvēlē. Tiem siltumenerģijas ražotājiem, kas kā kurināmo izmanto tikai šķeldu, visticamāk tarifa pieaugums būs ievērojami mazāks.

Uz kāda pamata par 97% celsies apkures tarifs Brankās? Katrai daudzdzīvokļu mājai ir individuālais gāzes apkures katls, nav ne administratīvo (gāzes operators u.c.) izdevumu, ne šķeldas! Gāzes cena taču nepalielinās par 97%. Kas veido šo apkures cenas kāpumu Brankās, Saules ielas mājām?

Dabasgāzes iepirkuma cena par 1 MWh no 2021.gada 1. oktobra ir par 360 % augstāka (bez pārvades un sadales tarifiem, kā arī akcīzes nodokļa). Kopumā šis cenas kāpums veido iepirktās dabasgāzes 1 MWh sadārdzinājumu par 208 % lokālā tarifa sistēmās. Taisnība, ka lokālajās sistēmās apkalpošanas izmaksas ir salīdzinoši zemas, līdz ar ko, lielāko tarifa daļu veido kurināmā izmaksas – dabasgāzes cena, kas arī ir pamatojums procentuāli augstam tarifa kāpumam.

Kāpēc tāda starpība starp tarifu kāpumu Ozolniekos un Ānē?

Ozolnieku ciemā vairāk nekā puse, jeb 65% no siltumenerģijas tiek saražota, kā kurināmo izmantojot koksnes šķeldu, atlikušie 35% no siltumenerģijas tiek saražota, izmantojot gāzi. Ozolnieku ciemu kopējās kurināmā izmaksas ietekmē, salīdzinoši mazāk. Būtiskāka ietekme ir šķeldas kā kurināmā izmaksām. Ānē kā kurināmais tiek izmantota tikai dabasgāze, līdz ar to tarifa kāpums saistīts vienīgi ar dabasgāzes kā kurināmā iegādes cenu kāpumu.

Ziņu portālos raksta, ka tarifi saglabāsies līdz 2023.gada februārim un pēc tam augs. Kāpēc šeit runa ir par to, ka varētu samazināties?

Regulatorā 2020. gada decembrī apstiprināti SIA “Ozolnieku KSDU” bāzes tarifi (tarifs 1 un tarifs 2). Tarifs 1 ir spēkā līdz 2023. gada 31. janvārim, savukārt tarifs 2 stājas spēkā no 2023. gada 1. februāra. Tarifā 1 ir iekļauti zaudējumi, kas siltumenerģijas komersantam radušies kurināmā cenu pieauguma rezultātā, ko esošais tarifs nesedza. Savukārt tarifs 2 minētās izmaksas neietver un ir zemāks. Līdz ar to, ja ziņu portālos ir publicēts, ka no 2023. gada tarifs pieaugs, tā nav korekta informācija.

Šī gada jūlijā SPRK noteica apkures tarifu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.janvārim. Tas ievērojami atšķiras no tā, par kuru paziņojat šobrīd.

Regulators vienlaikus ar tarifa apstiprināšanu ir piešķīris SIA “Ozolnieku KSDU” atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifus, ja ir mainījusies kurināmā cena. Tarifu kāpumu vai kritumu attiecīgi veido tikai mainīgā daļa – kurināmā izmaksas. Līdzko dabasgāzes un šķeldas cena samazināsies, attiecīgi tiks samazināts arī gala tarifs visos ciemos, bāzes izmaksām paliekot nemainīgi zemām.

Bāzes izmaksas nemainot, šī gada 1. jūlijā gala tarifi Ānes, Ozolnieku un Branku ciemos tika samazināti atbilstoši izsniegtajai atļaujai, jo mainījās dabasgāzes operatoru tarifi, samazinot kopējās kurināmā iegādes izmaksas.

No šī gada 1. oktobra stājoties spēkā jaunām, salīdzinoši, augstām kurināmā resursu iegādes cenām, SIA “Ozolnieku KSDU” nosaka augstāku tarifu atbilstoši Regulatora izsniegtajai atļaujai, tarifā mainot tikai kurināmā izmaksas.

Ja jau šķeldas cenas ir augušas par 23%, tad kāpēc apkures gala tarifs ir audzis tik kosmiski vairāk? Turklāt izejvielas cena taču nav vienīgā pozīcija gala tarifam.

Kā jau minēts iepriekšējos komentāros, SIA “Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas ražošanā Ozolniekos izmanto gan šķeldu, gan gāzi. Būtiskāko pieaugumu tarifā dod tieši gāzes cenas pieaugums.

Vai par šo tarifa pieaugumu ir informēts Regulators?

Jā, vienlaicīgi ar paziņojumu kapitālsabiedrības mājaslapā, informācija ir nosūtīta arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, kura 21 dienu laikā vērtēs tarifa pamatojumu. Turklāt jau pirms tam ar Regulatora pārstāvjiem ir notikusi informācijas apmaiņa, un SIA “Ozolnieku KSDU” lēmums – paaugstināt siltumenerģijas tarifu ir saskaņots ar SPRK.

Vai pastāv iespēja, ka piedāvāto tarifu tomēr varētu nepiemērot no 2021.gada 21.oktobra?

Teorētiski šādu iespēju izslēgt nevar. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņem lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību tarifa aprēķināšanas metodikai vai noraida iesniegto tarifu pamatojumu, tad tarifi nestājas spēkā komersanta noteiktajā laikā. Pieņemto lēmumu Regulators septiņu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta komersantam, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par pieņemto lēmumu, kurā atsauc tarifu spēkā stāšanos un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā.

Savukārt, ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas nav pieņēmis lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību šai metodikai vai nav noraidījis iesniegto tarifu pamatojumu, tad tarifi stājas spēkā komersanta noteiktajā laikā.

SIA “Ozolnieku KSDU” informācija par kurināmā resursu cenu strauju kāpumu ŠEIT.