Pirmdiena, 8. Marts, 2021
Marga, Margita, Dagmāra

Novada ziņas

Staļģenes vidusskolas teritorijā labiekārtos pirmsskolas grupu rotaļu laukumu

Staļģenes vidusskolas teritorijā labiekārtos pirmsskolas grupu rotaļu laukumu

22.02.2021. 12:20

Atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības budžeta izvirzītajām prioritātēm, deputāti februāra Finanšu komitejas sēdē akceptēja un virzīja uz domes sēdi lēmumprojektu, kas paredz ar valsts aizņēmuma palīdzību 400 000 EUR apmērā Jaunsvirlaukas pagastā Staļģenes vidusskolas pirmsskolas bērnu rotaļu laukumā veikt atjaunošanas un labiekārtošanas darbus. Paralēli sagatavotajam lēmumprojektam šomēnes pašvaldība izsludinājusi arī iepirkuma konkursu būvniecības darbiem. Veiksmīgas iepirkuma procedūras rezultātā būvniecības darbi objektā varētu aizsākties šovasar.

Pieredzes stāsti projektā “PROTI un DARI”

Pieredzes stāsti projektā “PROTI un DARI”

22.02.2021. 08:47

Katrs iesaistītais jaunietis, kurš atradis savu vietu dzīvē, ir pierādījums tam, ka projekts ”PROTI un DARI” ir jauniešiem labs atbalsta mehānisms. Kopš 2017. gada šajā projektā iesaistījušies jau vairāk nekā 40 mūsu novada jauniešu, un viņu pozitīvā pieredze apliecina: viss ir iespējams, ja vien ir vēlēšanās uz savu dzīvi un nebūšanām paskatīties kaut mazliet plašāk un izmantot piedāvātās iespējas. Turklāt visas projekta aktivitātes jauniešiem ir bez maksas – vajag tikai saņemties un darīt!

Diskusija “Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvām krājaizdevu sabiedrībām un citiem alternatīviem finansētājiem”

Diskusija “Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvām krājaizdevu sabiedrībām un citiem alternatīviem finansētājiem”

19.02.2021. 13:14

Aizvien vairāk uzņēmēju Latvijā pārliecinās, ka reģionu infrastruktūra ir piemērota uzņēmējdarbības veikšanai – pieejamākas ražošanas telpas, zemes gabali apbūvei un cilvēkkapitāls, labvēlīga vide ES un nacionālā atbalsta finansējuma piesaistei. Tomēr starta finansējums jeb aizdevumi finansējuma piesaistei reģionu uzņēmējiem apsīkst. Iemesli ir dažādi, piemēram, komercbanku klātbūtne reģionos pakāpeniski samazinās, reģiona uzņēmēju salīdzinoši nelielu summu aizdevumu pieprasījums un citi. Kā liecina SKDS veiktais pētījums – nedaudz vairāk kā puse reģionu esošie un topošie uzņēmumi pēdējo trīs gadu laikā ir mēģinājuši iegūt finansiālu atbalstu biznesa uzsākšanai vai attīstībai. No tiem aptuveni trešdaļai to iegūt neizdevās – līdz ar to plānotā saimnieciskā darbība tika samazināta vai pat pilnībā pārtraukta.

Pasaules Dabas Fonds meklē Klimata vēstnieku

Pasaules Dabas Fonds meklē Klimata vēstnieku

19.02.2021. 13:05

Gaidot pasaulē vērienīgāko vides akciju, Zemes stundu, jau tradicionāli ikviens Latvijas iedzīvotājs var pieteikties konkursam “Klimata vēstnieks 2021”. Konkursu organizē Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar uzņēmumu Tetra Pak. Konkursa organizatoru mērķis ir popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu un godināt cilvēkus, kuri savā ikdienā veic ieguldījumu vides problēmu risinājumos un rosina sabiedrību viņiem sekot.

Aicinām jauniešus iesaistīties projektā “PROTI un DARI”

Aicinām jauniešus iesaistīties projektā “PROTI un DARI”

19.02.2021. 08:37

Šis būs jau ceturtais gads, kopš Jelgavas novada pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu “PROTI un DARI”, 15–29 gadus veciem jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav arī reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, sniedzot iespēju uzsākt mācības, pilnveidot esošās kompetences, iespējams, pat atrast darbu vai kā citādi mainīt savu dzīvi.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskola modernizēs mācību procesu

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskola modernizēs mācību procesu

18.02.2021. 16:31

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola slēdz līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai maijā uzsāktu īstenot projektu “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā”, attīstot digitālās kompetences un stiprinot kapacitāti virtuālo apmācību īstenošanā.

Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā par tiešsaistes mācībām aktivitāšu centros

Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā par tiešsaistes mācībām aktivitāšu centros

18.02.2021. 14:10

Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par Jelgavas novada aktivitāšu centru nodarbībām tiešsaistē, lūgums līdz š.g. 5.martam piedalīties aptaujā.

Projekts “Bibliotēka” izsludina konkursu jaunajiem rakstniekiem

Projekts “Bibliotēka” izsludina konkursu jaunajiem rakstniekiem

18.02.2021. 13:50

Lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” izsludina pieteikšanos jauno rakstnieku romānu konkursam, kā rezultātā ar ilggadēja latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” atbalstu tiks izdots viens agrāk nepublicēta autora darbs. Pieteikties konkursam iespējams līdz šī gada 1. aprīlim, manuskripti jāiesniedz līdz šī gada 31. augustam.

Izsludina pieteikšanos projektu konkursam biedrību un nodibinājumu atbalstam

Izsludina pieteikšanos projektu konkursam biedrību un nodibinājumu atbalstam

18.02.2021. 13:33

Jelgavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Jelgavas novada biedrību un nodibinājumu atbalsta programma" 2021. gadam. Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas novada attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas novada pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas novada teritorijā.

Lielplatonē tiek aprīkotas Dienas aprūpes centra telpas

Lielplatonē tiek aprīkotas Dienas aprūpes centra telpas

18.02.2021. 10:13

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 - 2020 projekta LLI - 425 “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS) ietvaros 2020. gada nogalē tika pabeigta telpu atjaunošana Lielplatones pagastā, kur 2022. gada sākumā plānots atvērt Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Pašvaldība dāvinājumā saņem grāmatas

Pašvaldība dāvinājumā saņem grāmatas

18.02.2021. 09:24

Šodien, 18.februārī, Jelgavas novada pašvaldība dāvinājumā saņēma grāmatas "Vērts dzīvot Latvijai!" 60 ekseplārus. Tajā atklāts Jelgavas novada simtgadnieka Alberta Reihenbaha stāsts par 17 gadiem izsūtījumā Sibīrijā. 

Aptaujā aicina novērtēt Jelgavas pilsētas kultūras piedāvājumu

Aptaujā aicina novērtēt Jelgavas pilsētas kultūras piedāvājumu

17.02.2021. 12:41

2027. gadā vienai Latvijas pilsētai tiks piešķirts Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums, un uz to pretendēs arī Jelgava. Jau sācies aktīvs darbs pie konkursa pieteikuma izstrādes, kas ietver arī Jelgavas kultūras jomas piedāvājuma izvērtējumu. Lai noskaidrotu, kā tas tiek vērtēts pašlaik un kā to uzlabot, izveidota aptauja, kurā savas domas var izteikt gan Jelgavas iedzīvotāji, pilsētā strādājošie un studējošie, gan tie, kuri Jelgavu izvēlas kā atpūtas un izklaides galamērķi. 

Izsludināts NVO projektu pieteikumu konkurss ģimenes pasākumu atbalstam 170 000 EUR vērtībā

Izsludināts NVO projektu pieteikumu konkurss ģimenes pasākumu atbalstam 170 000 EUR vērtībā

17.02.2021. 08:38

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”, lai īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību godināšanai visā Latvijā. Programmā pieejamais finansējums organizācijām no valsts budžeta programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ir 170 000 EUR.

Vairākos skolu stadionos izveidoti slēpošanas apļi

Vairākos skolu stadionos izveidoti slēpošanas apļi

16.02.2021. 15:13

Atsaucoties uz iedzīvotāju rosinājumiem, Jelgavas novada Sporta centrs šonedēļ aizsācis vairākos pagastos veidot un nodrošināt slēpošanas aktivitātēm atbilstošu maršrutējumu un trašu vietas. Ar sniega motociklu iebrauktās trasītes pārsvarā atrodas skolu stadionu teritorijās un tām katrai garums mērāms pārsimts metros. Izveidotajās trasēs iespējams piekopt klasisko slēpošanas soli un brīvās slēpošanas tehniku, jo iebrauktās trases līdzinās slēpošanas entuziastu iebrauktām “špūrēm”.

Aicinājums atzīmēt Vispasaules sociālā darba dienu

Aicinājums atzīmēt Vispasaules sociālā darba dienu

16.02.2021. 11:22

Kopš 2007. gada marta trešajā otrdienā tiek svinēta Vispasaules sociālā darba diena.  Katru gadu šajā dienā tiek akcentēti sociālā darba sasniegumi, veicināta sociālo dienestu un sociālo pakalpojumu redzamība, akcentētas dažādu sabiedrības grupu cilvēktiesības un sociālais taisnīgums. Tā ir nozīmīga diena sociālā darba kalendārā, kuru atzīmē sociālie darbinieki visā pasaulē, atspoguļojot profesijas ieguldījumu cilvēka, ģimenes, kopienas un plašākas sabiedrības stiprināšanā. 

Izsludināts iepirkums izstāžu zāles jaunbūvei Elejas muižas parkā

Izsludināts iepirkums izstāžu zāles jaunbūvei Elejas muižas parkā

16.02.2021. 08:34

Sekojot 2021. gada pieņemtajam budžetam un investīciju plānam, Jelgavas novada pašvaldība šonedēļ izsludinājusi iepirkuma konkursu izstāžu zāles jaunbūvei Elejas muižas parkā, paredzot jau šovasar uzsākt SIA “Livland Group” projektu īstenošanu dzīvē. Pretendenti ar izsludinātā iepirkuma informāciju var iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), iesniedzot savus pieteikumus līdz  šā gada 15. martam.

Nākotnes ciemam projektēs un izbūvēs jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Nākotnes ciemam projektēs un izbūvēs jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

15.02.2021. 13:36

Pagājušā gada nogalē – 18 decembrī, Jelgavas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) kā vadošo partneri Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas līdzfinansētam projektam “LIFE GoodWater - Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”. Jelgavas novada  pašvaldība ir viena no 19 projekta LIFE GoodWater IP partneriem un tā ietvaros tiks izbūvētas jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Nākotnes ciemā. Projekts nodrošinās līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanai un būvniecībai, kas pēc pašvaldības aprēķiniem ir jaunas lappuses atšķiršana Glūdas pagasta Nākotnes ciema iedzīvotāju dzīves komfortam attiecībā gan uz smaku novēršanu, gan Auces upes ūdens piesārņojuma samazināšanu pašreizējo attīrīšanas iekārtu apkārtnē.

Aicinājums aizpildīt īsu aptauju par Covid-19 ietekmi uz dažādām sabiedrības grupām un NVO rīcību

Aicinājums aizpildīt īsu aptauju par Covid-19 ietekmi uz dažādām sabiedrības grupām un NVO rīcību

15.02.2021. 11:46

Otrdien, 9.februārī, Ministru kabinets apstiprināja Stratēģiju par nepieciešamo pasākumu kopumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanai 2021.gadam. Tās ieviešanai ir izveidota vadības grupa, kuras sastāvā ir arī Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes pārstāvis. Stratēģija pieejama šeit.

Jelgavas pils pagalmā būs skatāma foto izstāde "Ziemas stāsti"

Jelgavas pils pagalmā būs skatāma foto izstāde "Ziemas stāsti"

15.02.2021. 10:28

Laikā, kad kultūra atrodas teju ziemas sasalumā, Kultūras un mākslas centrs “Nātre” aicina ikvienu smelt spēku un iedvesmu, apmeklējot brīvdabas fotogrāfiju izstādi – “Ziemas stāsti”, ko veidojusi kultūras notikumu radītāja, producente Dace Indrika un fotogrāfs Gatis Indrēvics. Izstāde no 17. februāra līdz 31. martam būs skatāma Jelgavas pils pagalmā.

Sociālo tīklu aktivitāte “Tūrisma pakalpojumu sniedzēju stāsti”

Sociālo tīklu aktivitāte “Tūrisma pakalpojumu sniedzēju stāsti”

12.02.2021. 08:45

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sadarbībā ar Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada tūrisma nozares pārstāvjiem piedāvā sociālo tīklu aktivitāti “Tūrisma pakalpojumu sniedzēju stāsti”.