Novadpētniecība

Novadpētniecība ir lokālu teritoriju (dzimtā novada, ciema, pagasta, pilsētas utt.) izpēte un zinātne par to. Ar novadpētniecību parasti nodarbojas skolēni, attiecīgā teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji, entuziasti. Iegūtā informācija dod plašu ieskatu par konkrētās teritorijas dabu, iedzīvotāju sadzīvi, paražām, folkloru, vēsturiskiem notikumiem, ievērojamiem novadniekiem. Novadpētniecībā plaši izmanto lauku pētījumu metodes, intervijas, arhīvu un senu publikāciju izpēti u.c.*

 

Tēma Autors Materiāls
Ūziņu vēsture Gunita Kulmane http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
Ūziņu vējdzirnavas Gunita Kulmane http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2013_12_01_archive.html
Ūziņi no putna lidojuma
Gunita Kulmane
http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2014_09_01_archive.html
Ūziņu un apkārtnes mājas
Gunita Kulmane
Ūziņu I. pakāpes pamatskola
Gunita Kulmane
http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2016/12/uzinu-skola.html
Eduards Svirlovskis Dr. pharm., profesors. Korporācijas „Lettgallia“ filistrs
Gunita Kulmane
http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2014_06_01_archive.html
Šūlmaņu dzimtas hronika
Gunita Kulmane
Jānis Bergs - TZO un Viestura ordeņa kavalieris. Lauksaimnieks. "Zildeguņu" saimnieks. Gunita Kulmane https://uzinubiblioteka.blogspot.com/2018/12/janis-bergs-tzo-un-viestura-ordena.html
Ziemassvētku kaujas Dagnis Dubrovskis Veltījums Latviešu strēlnieku piemiņai

*Skaidrojums - Definīcija no Akadēmiskās terminu datu bāzes