+A A
Trešdiena, 8. Aprīlis, 2020
Dana, Dans, Danute, Edgars

Sadraudzība

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldībai ir vairāk kā 50 ārvalstu sadarbības partneri tādās valstīs kā Itālija, Francija, Lielbritānija, Zviedrija, Norvēģija, Spānija, Rumānija, Moldova, Somija, Vācija, Polija, Lietuva. Aktīvākā sadarbība dažādās jomās notiek ar zemāk minētajiem sadarbības partneriem: 

Ardžešas apgabala pašvaldība, Rumānija

Sadarbība kopš 2007.gada. Sadarbības jomas – kultūras, izglītības un uzņēmējdarbības veicināšana. Abu pašvaldību kultūras kolektīvi un izpildītāji vairākkārt viesojušies partneru rīkotos kultūras pasākumos, konkursos un festivālos, kā arī mākslas un mūzikas nometnēs. Sadarbība starp izglītības iestādēm norisinājusies Comenius Regio un Comenius projektos.
 

Suvalku pašvaldība, Polija

Sadarbība kopš 2009.gada. Sadarbība sākusies Baltijas jūras reģiona projektā “TRANS IN FORM” (Lauku reģionu transformēšana, veidojot jaunus attīstības scenārijus, vēstījumus un pievilcīgu vides dizainu), turpinājusies ERASMUS+ projektā jauniešiem “YoungEyes”.

www.um.suwalki.pl

Trivēro pašvaldība, Itālija

Sadarbība kopš 2009.gada. Realizēti vairāki Eiropa Pilsoņiem programmas projekti dažādām mērķgrupām, tajā skaitā novada jauniešiem – deju kolektīvam – un ģimenēm, kas piedalījās sporta un kultūras aktivitātēs Trivero, Itālijā. Jaunatne darbībā programmas projekts bija vērsts uz demokratizācijas izpratnes paaugstināšanu jauniešu starpā.

www.comune.trivero.bi.it

Reklinghauzenas apriņķis, Vācija

Sadarbība sākusies 2015.gadā Eiropa Pilsoņiem programmas projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” ietvaros ar mērķi veicināt iedzīvotāju labklājību, sociālo iekļaušanu un multikulturālas sabiedrības veidošanos.

www.kreis-recklinghausen.de

Baena pilsēta, Spānija

Sadarbība kopš 2016.gada URBACT programmas projekta “AGRI-URBAN” ietvaros. Projekts paredz nodarbinātības veicināšanu, kā arī vietējo pārtikas produktu ražošanu, noietu un patēriņu Jelgavas novadā.

www.baena.es

Glodeni rajons, Moldova

Sadarbība kopš 2015.gada, kad noslēgts vispārējās sadarbības līgums.

http://www.glodeni.md

Alītas rajona pašvaldība, Lietuva

Sadarbība kopš 2016.gada, kad noslēgts partnerības līgums par sadarbību ekonomikas, kultūras, tūrisma un sociālajā jomā

www.arsa.lt

Grodņas rajons, Baltkrievija

Sadarbība kopš 2016.gada sekojošās jomās: kultūra, sports, tūrisms, izglītība, satiksmes infrastruktūra, sociālā jomā, tajā skaitā sadarbība INTERREG programmas “Latvija – Lietuva – Baltkrievija 2014 – 2020” ietvaros

http://grodnorik.gov.by/ru/

Slavgorodas rajons, Baltkrievija

Sadarbība kopš 2016.gada, kad noslēgts partnerības līgums par sadarbību ekonomikas, kultūras, tūrisma un sociālajā jomā

http://slavgorod.mogilev-region.by/ 

 

Jonišķu rajons, Lietuva

Sadarbība kopš 2017.gada, kad noslēgts līgums par sadarbību kultūras, izglītības, sporta, mākslas, veselības aprūpes, sociālā atbalsta, tūrisma, jauniešu apmaiņas, vides aizsardzības, kultūras mantojuma, ekonomiskās apmaiņas un citās kopīgu interešu jomās

www.joniskis.lt

Innovation Circle Network (sadarbības tīkls)

Sadarbība kopš 2009.gada Baltijas jūras reģiona projektā “TRANS IN FORM”. Šobrīd sadarbība turpinās ERASMUS+ projektā jauniešiem “Young Eyes”. Aktivitātes un pieredzes apmaiņas norisinājušas ar vairākiem organizācijas biedriem gan Latvijā, gan ārpus tās.

www.innovationcircle.net

Apvienība profesionālai būvniecības izglītībai (Berufsförderungswerk), Vācija

Berlīnes – Brandenburgas federālo zemju būvniecības profesionālās apmācības asociācija. Sadarbība kopš 2015.gada. Erasmus + programmas ietvaros nodrošina stažēšanās iespējas Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” audzēkņiem un sniedz atbalstu izglītības programmas pilnveidē.

www.bfw-bb.de

Proagria - organizācija, Somija

Sadarbība kopš 2015.gada Centrālbaltijas programmas projekta “Nutrinflow” (Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā) ietvaros.

www.proagria.fi/en

 

DownpatrickTwinningPartnership (Lielbritānija)

Sadarbība kopš 2008.gada kultūras, sociālajā un izglītības jomā. Programmas Eiropa Pilsoņiem projektu ietvaros pieredzes apmaiņās devušās vairākas mērķgrupas – seniori, jaunieši, mazaizsargātu iedzīvotāju grupu pārstāvji un citi.