17.05.2022.

Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Jelgavas novada pašvaldības kancelejas arhīvā esošajiem dokumentiem

Drukāt

Pakalpojums pieejams Latvija.lv.