Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās