APLIECINĀJUMS par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai