+A A
Otrdiena, 28. Janvāris, 2020
Spodris, Kārlis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

I grupas ēkas

Drukāt

Ēku būvniecības veidlapas

 
Būvniecības veids
Dokumenta veids
Pielikums
I grupas ēkas
Jauna būvniecība
Paskaidrojuma raksts
Novietošana
Paskaidrojuma raksts
Atjaunošana
Paskaidrojuma raksts
Restaurācija
Paskaidrojuma raksts
Pārbūve (nepārsniedzot max apjomus)
Paskaidrojuma raksts
Pārbūve (pārsniedzot max apjomus), lietošanas veida maiņa
Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā
Restaurācija (kultūras piemineklis)
Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā
Nojaukšana
Paskaidrojuma raksts
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
Paskaidrojuma raksts
Publiskas ēkas (pilsētās, ciemos) vienkāršota atjaunošana
Paskaidrojuma raksts
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana (pilsētās, ciemos)
Paskaidrojuma raksts
Konservācija Paskaidrojuma raksts 7.pielikums

Tipveida mazēku risinājums

Jelgavas novada būvvalde ir izstrādājusi trīs tipveida mazēku (palīgēkas, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2) risinājumus, ko bez maksas var izmantot piesaistot savam zemes gabalam. Jelgavas novada būvvalde informē, ka risinājums ir pielikums aizpildāmai veidlapai “Paskaidrojuma raksts”, kam papildus jāpievieno  arī ēkas novietne uz zemes robežu plāna. Paskaidrojuma raksta noformēšanas neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Jelgavas novada būvvaldi.

Paskaidrojuma raksts + tipveida palīgēkas vizuālais risinājums

1.pielikums

Vizuālais risinājums