+A A
Svētdiena, 26. Janvāris, 2020
Agneta, Agnis, Ansis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

II grupas ēkas

Drukāt

 Ēku būvniecības veidlapas

 
Būvniecības veids
Dokumenta veids
Pielikums
II grupas ēkas
Jauna būvniecība
Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā
Novietošana
Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā
Restaurācija
Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā
Atjaunošana
Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā
Pārbūve
Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā
Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti)
Paskaidrojuma raksts
Nojaukšana
Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves
Paskaidrojuma raksts
Vienkāršota atjaunošana
Apliecinājuma karte
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana
Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Konservācija
Paskaidrojuma raksts