Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Informācija no teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, un detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

Drukāt