Piektdiena, 24. Septembris, 2021
Agris, Agrita

Informācija no teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, un detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

Drukāt

Pakalpojums pieejams Latvija.lv