17.05.2022.

Iesniegums par nekustamā īpašuma plānotās izmantošanas maiņu Jelgavas novada Teritorijas plānojumā

Drukāt

Pakalpojums pieejams Latvija.lv.