Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības

Pakalpojums
Iesniegums