Civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšana un atjaunošana