Īslaicīga sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā