Pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei