Pabalsts politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem