Trešdiena, 21. Aprīlis, 2021
Marģers, Anastasija

Pasākumi

Atlasīt Atjaunot
 

Tiešsaistes sanāksme “SOCIĀLAIS ATBALSTS, VESELĪBA UN LABKLĀJĪBA”

22. aprīlī (2021) 18:00  Tiešsaistē 

Plānos pašvaldības sociālā atbalsta, aprūpes, rehabilitācijas iespējas, pasākumus ģimeņu stiprināšanai, sabiedrības integrācijas sekmēšanai.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:
 • iedzīvotāju aptaujā;
 • fokusgrupu diskusijās;
 • tematiskajos semināros;
 • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā. 
Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām, aicinām līdz 9.aprīlim reģistrēties elektroniski: forms.gle/UVFcgtCXHfN1ZK91A . Tas sniegs iespēju piefiksēt visu iespējamo dalībnieku skaitu un e-pastus, kam vēlāk tiks nosūtītas tiešsaistes sanāksmju saites.
 
Ierosinājumus, komentārus, ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītos jautājumus var sūtīt arī uz e-pastu: attistiba@jelgavasnovads.lv, kad speciālisti iekļaus Jūsu ierosinājumus arī izskatāmo jautājumu klāstā.
 
Vairāk: ej.uz/sanaksmes
Skatīt vairāk
 

Tiešsaistes sanāksme “KVALITATĪVA DZĪVES VIDE”

27. aprīlī (2021) 18:00  Tiešsaistē 

Analizēs komunālo saimniecību un infrastruktūru, mājokļu jautājumus, ilgtspējīgu pašvaldības drošības pakalpojumu nodrošināšanu, sabiedriskās kārtības paaugstināšanu, plānos ceļu un ielu, velobraucēju, gājēju infrastruktūru, mobilitāti, sabiedriskā transporta pieejamību un attīstību, analizēs nozīmīgākās telpiskās struktūras un plānos vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:
 • iedzīvotāju aptaujā;
 • fokusgrupu diskusijās;
 • tematiskajos semināros;
 • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā. 
Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām, aicinām līdz 9.aprīlim reģistrēties elektroniski: forms.gle/UVFcgtCXHfN1ZK91A . Tas sniegs iespēju piefiksēt visu iespējamo dalībnieku skaitu un e-pastus, kam vēlāk tiks nosūtītas tiešsaistes sanāksmju saites.
 
Ierosinājumus, komentārus, ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītos jautājumus var sūtīt arī uz e-pastu: attistiba@jelgavasnovads.lv, kad speciālisti iekļaus Jūsu ierosinājumus arī izskatāmo jautājumu klāstā.
 
Vairāk: ej.uz/sanaksmes
Skatīt vairāk
 

Tiešsaistes sanāksme “VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA”

29. aprīlī (2021) 18:00  Tiešsaistē 

Noteiks pasākumus enerģētikas, publisko ēku un mājokļu energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomās, kā arī dabas resursu aizsardzībai un pārvaldībai, plānos publiskās ārtelpas ilgtspēju, ūdensmalu attīstību.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:
 • iedzīvotāju aptaujā;
 • fokusgrupu diskusijās;
 • tematiskajos semināros;
 • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā. 
Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām, aicinām līdz 9.aprīlim reģistrēties elektroniski: forms.gle/UVFcgtCXHfN1ZK91A . Tas sniegs iespēju piefiksēt visu iespējamo dalībnieku skaitu un e-pastus, kam vēlāk tiks nosūtītas tiešsaistes sanāksmju saites.
 
Ierosinājumus, komentārus, ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītos jautājumus var sūtīt arī uz e-pastu: attistiba@jelgavasnovads.lv, kad speciālisti iekļaus Jūsu ierosinājumus arī izskatāmo jautājumu klāstā.
 
Vairāk: ej.uz/sanaksmes
Skatīt vairāk
 

Tiešsaistes sanāksme “ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA”

6. maijā (2021) 18:00  Tiešsaistē 

Izvērtēs esošo Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniegs redzējumu par pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, e-pārvaldes attīstību, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:
 • iedzīvotāju aptaujā;
 • fokusgrupu diskusijās;
 • tematiskajos semināros;
 • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā. 
Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām, aicinām līdz 9.aprīlim reģistrēties elektroniski: forms.gle/UVFcgtCXHfN1ZK91A . Tas sniegs iespēju piefiksēt visu iespējamo dalībnieku skaitu un e-pastus, kam vēlāk tiks nosūtītas tiešsaistes sanāksmju saites.
 
Ierosinājumus, komentārus, ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītos jautājumus var sūtīt arī uz e-pastu: attistiba@jelgavasnovads.lv, kad speciālisti iekļaus Jūsu ierosinājumus arī izskatāmo jautājumu klāstā.
 
Vairāk: ej.uz/sanaksmes
Skatīt vairāk