+A A
Trešdiena, 25. Aprīlis, 2018
Līksma, Bārbala
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Amatpersonu atalgojums

Drukāt

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu atalgojumu šādā apjomā: amatpersonas vārds, uzvārds, mēneša laikā amatpersonai kā atalgojums izmaksātā neto summa. Amatpersonas jēdziens tiek lietots likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atalgojums
2018.gads

Janvāris

Februāris

Marts

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām