+A A
Pirmdiena, 22. Janvāris, 2018
Austris
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Amatpersonu atalgojums

Drukāt

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu atalgojumu šādā apjomā: amatpersonas vārds, uzvārds, mēneša laikā amatpersonai kā atalgojums izmaksātā neto summa.

Amatpersonas jēdziens tiek lietots likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

Informācija par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonām - 2017.gada decembra atalgojums

Informācija par amatpersonu un darbinieku atalgojuma apmēru: