Piektdiena, 28. Janvāris, 2022
Spodris, Kārlis

Informācijai

Drukāt
 
No 2020.gada 1.janvāra būvniecības dokumentācija TIKAI DIGITĀLI
Apmeklētājus klātienē pieņem:
Pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00
Ceturtdienās no plkst.  9:00  līdz 12:00

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 4.stāvs, 414.kabinets
Tālrunis: 63024921, 29570971 (Būvvaldes vadītājs Andris Ziemelis)
E-pasts: buvvalde@jelgavasnovads.lv 
INFORMĀCIJAI!
  • Būvprojektus, Paskaidrojuma rakstus, Apliecinājuma kartes iespējams iesniegt elektroniskā veidā būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/
  • Veicot topogrāfiskos uzmērījumus, izpildmērījumus, būvasu nospraušanu, būves novietnes uzmērīšanu, kas atrodas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, jāgriežas SIA "MDC"- pieprasījuma nosūtīšanai un datu saņemšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.
  • Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavo uzmērījumu nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese: infodati@mdc.lv

Tālrunis informācijai: 63024921

Saistošos noteikumus skatīt - Teritorijas plānošana

Jelgavas novada pašvaldība veic augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā no 2010.gada 5.augusta.