+A A
Trešdiena, 19. Decembris, 2018
Sarmis, Lelde
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Informācijai

Drukāt
Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00
Ceturtdienās no plkst.  9:00  līdz 12:00

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 4.stāvs, 414.kabinets
Tālrunis: 63024921
E-pasts: buvvalde@jelgavasnovads.lv 

INFORMĀCIJAI!
  • Iesniedzot būvvaldē būvprojektu uz akceptēšanu, būvvaldes eksemplāram ir jābūt iesietam (lapām iestiprinātām) vākos ar cieto muguru. Būvvaldes eksemplārs, kas iesiets spirālē vai ātršuvēja vākos, netiek pieņemts.
  • Būvprojektus uz akceptēšanu būvvaldē var iesniegt jebkuru dienu, taču sākti izskatīt tie tiek pirmdienās būvvaldes sēdē.                   
  • Veicot topogrāfiskos uzmērījumus, izpildmērījumus, būvasu nospraušanu, būves novietnes uzmērīšanu, kas atrodas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, jāgriežas SIA "MDC"- pieprasījuma nosūtīšanai un datu saņemšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.
  • Būvasu nospraušanas aktu un būves novietnes saskaņošana ir obligāta, ja uzmērāmais objekts atrodas apdzīvotā vietā, bet nepieciešamību ārpus apdzīvotām vietām izvērtē būvvaldē.
  • Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavo uzmērījumu nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese: infodati@mdc.lv

Tālrunis informācijai: 63024921

Saistošos noteikumus skatīt - Teritorijas plānošana

Jelgavas novada pašvaldība veic augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā no 2010.gada 5.augusta.