+A A
Piektdiena, 23. Februāris, 2018
Haralds, Almants
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Informācijai

Drukāt
Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00
Ceturtdienās no plkst.  9:00  līdz 12:00

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 4.stāvs, 414.kabinets
Tālrunis: 63024921
E-pasts: buvvalde@jelgavasnovads.lv 
  • Jelgavas novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus skatīt  šeit
  • Pašvaldības nodevu apmērus par Būvatļaujas izsniegšanu skatīt šeit
  • Maksas pakalpojumu cenrādi skatīt šeit

INFORMĀCIJAI!
  • Iesniedzot būvvaldē būvprojektu uz akceptēšanu, būvvaldes eksemplāram ir jābūt iesietam (lapām iestiprinātām) vākos ar cieto muguru. Būvvaldes eksemplārs, kas iesiets spirālē vai ātršuvēja vākos, netiek pieņemts.
  • Būvprojektus uz akceptēšanu būvvaldē var iesniegt jebkuru dienu, taču sākti izskatīt tie tiek pirmdienās būvvaldes sēdē.                   
  • Veicot topogrāfiskos uzmērījumus, izpildmērījumus, būvasu nospraušanu, būves novietnes uzmērīšanu, kas atrodas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, jāgriežas Jelgavas novada būvvaldē Jelgavā, Pasta ielā 37, 414.kabinetā, lai veiktu iepriekš minēto uzmērījumu reģistrēšanu (saskaņošanu).
  • Būvasu nospraušanas aktu un būves novietnes saskaņošana ir obligāta, ja uzmērāmais objekts atrodas apdzīvotā vietā, bet nepieciešamību ārpus apdzīvotām vietām izvērtē būvvaldē.
  • Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavo uzmērījumu nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese: infodati@mdc.lv

Tālrunis informācijai: 63024921

Saistošos noteikumus skatīt - Teritorijas plānošana

Jelgavas novada pašvaldība veic augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā no 2010.gada 5.augusta.