+A A
Svētdiena, 27. Septembris, 2020
Ilgonis, Ādolfs

Statistika

Drukāt

Informāciju par izsniegtajām būvatļaujām no 25.02.2016 skatīt: https://bis.gov.lv/bisp/e-pakalpojumi/par-buvniecibas-procesiem

Būvniecības statistika:


Statistika līdz 2013.gada 1.jūnijam.

Akceptētie būvprojekti un zemes ierīcības projekti:

Būvniecības pieteikumi:

Ekspluatācijā pieņemtie objekti:

Izsniegtās būvatļaujas:


Izsniegtās būvatļaujas 2012.gadā
Izsniegtās būvatļaujas 2011.gadā Izsniegtās būvatļaujas 2010.gadā