Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Domes sēde Nr. 5

25.04.2016

27.04.2016, plkst. 15:00

 1. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1)Atmodas-1;2)Atmodas-8;3)Sidrabītes-12;(Lielplatones pag.);4)Brieži-2; 5)Brieži -3(Līvbērzes pag.));
 2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu( 1)Slimnīcas iela 3-3;2)Stadiona 3-11; 3)Jaunības 1-16; 4)Lielupes 19-7; 5)Celtnieki-12(Kalnciema pag.); 6)Dzelzceļnieku iela 3A-6; 7)Dzelzceļnieku iela 11-1 (Elejas pag.));
 3. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1)1.masīvs 129; 2)2.masīvs 44, (Kalnciems));
 4. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1)Ābeļdārzs (Svētes pag.); 2)Vilciņi; 3)Galenieki; 4)Kurmīši; 5)Zvaigznītes; 6) Dzeņi; 7)Vainagi; 8)Sunīši; 9)Pavasari; 10)Vālodzītes (Sesavas pag.); 11)Straume 269, (Glūdas pag.));
 5. Par zemes vienības atsavināšanu trešajā izsolē (Baņu zeme, Līvbērzes pag.);
 6. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Lielupes iela 19-6, Kalnciems);
 7. Par cirsmas atsavināšanu izsolē, Vilkudārzs, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads;
 8. Par zemes vienības sadalīšanu (Muižas mājas, Zaļenieku pagasts);
 9. Par ielas statusa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un maiņu (Elejas pag.; Zaļenieku pag.);
 10. Par Jelgavas tiesas lēmuma ,,Par T.Bratkus īpašumtiesību atzīšanu uz īpašumu,, Daukšas” Zaļenieku pagastā” nepārsūdzēšanu;
 11. Par Jelgavas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas kārtību;
 12. Par pasākumu "Pirtnieku festivāls 2016" nolikuma apstiprināšanu;
 13. Par grozījumiem Elejas vidusskolas nolikumā;
 14. Par grozījumiem Elejas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" nolikumā;
 15. Par kustamas mantas atsavināšanu izsolē (a/m LT46, a/m PAZ Jaunsvirlauka);
 16. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Sesavas pagasts);
 17. Par sporta būvju izcenojumu;
 18. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” apstiprināšanu;
 19. Par JNKU 2015.gada pārskata apstiprināšanu;
 20. Par zemes vienību noņemšanu no bilances (Glūdas pagasts);
 21. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem;
 22. Papildus darba kārtībā: Par dzīvokļiem dzīvojamā mājā „Pēteri”, Platones pagastā, Jelgavas novadā;
 23. Papildus darba kārtībā: Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1) Smīziņi-2, Līvbērzes pag.; 2) Pērlītes-7, Jaunsvirlaukas pag.));
 24. Papildus darba kārtībā: Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Teritorijas labiekārtošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs” realizācijai;
 25. Papildus darba kārtībā: Par līdzfinansējuma garantēšanu Kalnciema-Klīves evaņģēliski luteriskajai draudzei;
 26. Papildus darba kārtībā: Par naudas balvas piešķiršanu;
 27. Papildus darba kārtībā: Par 2015.gada pārskata apstiprināšanu.