Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Domes ārkārtas sēde Nr.4

30.07.2009

30.07.2009, plkst. 15:00

Protokols

1. Par O.Brieža deputāta pilnvaru izbeigšanos.
2. Par G. Koroļovas atbrīvošanu no pašvaldības iestādes „Veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores amata.
3. Par M. Lasmanes atbrīvošanu no Valgundes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas
amata.
4. Par adrešu piešķiršanu.
5. Par nosaukuma piešķiršanu.
6. Par atļauju ugunsdrošības dīķa rakšanai.
7. Par atļauju zemes ierīcības projekta izstrādāšanai.
8. Par zemes izpirkšanas maksas samazinājumu.
9. Par precizētās platības apstiprināšanu.
10. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienībā.
11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem.
12. Par Jelgavas novada pašvaldības Sociālā dienesta izveidošanu.
13. Par pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieku maiņu.
14. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
budžetu” apstiprināšanu.
15. Par Jelgavas novada pagastu, pilsētu pārvalžu Darba samaksas nolikumu
apstiprināšanu.
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
16. Par Valgundes bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja apstiprināšanu.
17. Par iepirkuma komisijas izveidošanu.
18. Par Veselības un sociālā aprūpes centra vadītāja apstiprināšanu.
19. Par pārstāvja izvirzīšanu ZPR attīstības padomes vēlēšanām
20. Par kredīta ņemšanu Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF)
Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākuma „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” finansēšanai
21. Par kredīta ņemšanu pārrobežu projekta „Ūdens kvalitātes uzlabošana Vircavas
(LV) un Sauginiai (LT) ciemos” finansēšanai