+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Domes sēde Nr. 3

24.02.2010

24.02.2010, plkst. 14:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 27.janvāra – 24.februārim.
2. Par adrešu piešķiršanu (2.1. J.Baloža iela, Līvbērzes p.p.; 2.2. Būves, Glūdas p.p.; 2.3. Transformatoru ēkas, Glūdas p.p.; 2.4. Transformatoru ēkas, novada teritorijā).
3. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu. (Vilces p.p.).
4. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu (4.1. N.F., Svētes p.p.; 4.2. N.D., Jaunsvirlaukas p.p.; 4.3. P.P., Kalnciema p.p.; 4.4. K.S., Kalnciema p.p.).
5. Par dzīvojamās telpas apmaiņu (V.V., Kalnciema p.p.).
6. Par zemes vienības piekritību (6.1. 0,1 ha, Glūdas p.p.; 6.2. Valgundes p.p. - grozījumi Jelgavas novada domes 30.12.2009. sēdes protokola Nr.11 52 „Par lauku apvidus zemes piekritību Jelgavas novada pašvaldībai Valgundes pagasta administratīvajā teritorijā un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”).
7. Par īres tiesību pārņemšanu (A.H., Svētes p.p.).
8. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu (8.1. SIA S Magone, Zaļenieku p.p.; 8.2. z.s. Ziediņi, Svētes p.p.).
9. Par nosaukuma piešķiršanu (LVM, Valgundes p.p.).
10. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (10.1.„Annas”, Zaļenieku p.p.; 10.2. J.B., Vilces p.p., 10.3. T.B., Mežsvētes, Līvbērzes p.p.; 10.4. „Jaunstrūves”, Zaļenieku p.p.; 10.5. K.D., Vilces p.p.; 10.6.„Jaunvagari”, Svētes p.p.; 10.7. „Saulgoži”, Zaļenieku p.p.;10.8. V.S., Svētes p.p.).
11. Par SIA „VEDA” smilts – grants ieguvi Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta derīgo izrakteņu atradnē „Vijas”.
12. Par vimbu licencēto makšķerēšanu.
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (13.1.„Dzilnas”, Zaļenieku p.p.; 13.2„Kauliņi”, Zaļenieku p.p.).
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi un nosaukuma piešķiršanu (V.P., Zaļenieku p.p.).
15. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Pārejas punkts, Elejas p.p.).
16. Par zemes vienību apvienošanu (O.L., Glūdas p.p.).
17. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (G.N.a, Jaunsvirlaukas p.p.).
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. (J.U., Līvbērzes p.p.).
19. Par pagaidu noregulējumu un dzīvojamās platības izīrēšanu Valērijam Smirnovam (Līvbērzes p.p.).
20. Par aizņēmumu līgumu nosacījumu maiņu.
21. Par grozījumiem Valgundes pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā.
22. Par Lielplatones Speciālās internātpamatskolas siltumapgādes tarifu iedzīvotājiem.
23. Par Lielplatones Speciālās internātpamatskolas ūdensapgādes tarifu iedzīvotājiem.
24. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Valgundes p.p.).
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (25.1. J.B., Lielplatones p.p.;25.2. E.B., Valgundes p.p.; 25.3. L.B., Lielplatones p.p.; 25.4. B.Č., Valgundes p.p.; 25.5. V.Ē., Kalnciema p.p.; 25.6. Dz.F., Valgundes p.p.; 25.7. A.G., Valgundes p.p.; 25.8. A.M., Valgundes p.p.; 25.9. M.M.s, Valgundes p.p.; 25.10. V.P., Vilces p.p.; 25.11. A.Š., Valgundes p.p.; 25.12. I.S., Valgundes p.p.; 25.13. A.M.S., Kalnciema p.p., 25.14. A.Š., Valgundes p.p.; 25.15. J.Ū., Valgundes p.p.; 25.16. U.U., Valgundes p.p.; 25.17. J.Z., Valgundes p.p.; 25.18. M.Z., Svētes p.p.).
26. Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu.
27. Par SIA „Apsaimniekošanas serviss” statūtkapitāla palielināšanu.
28. Par Jelgavas novada pašvaldības Darba samaksas nolikuma apstiprināšanu.
29. Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada pašvaldības teritorijā.
30. Par Jelgavas novada pašvaldības dalību Zemgales Tūrisma attīstības biedrībā.
Papildus darba kārtība
1. Par politiski represētas personas statusa piešķiršanu.
2. Par adrešu maiņu (veikals, Glūdas p.p).
3. Par zemes vienību sarakstu apstiprināšanu zemes reformas pabeigšanai.
4. Par publiskās apspriešanas „Priekšlikumu izstrāde satiksmes drošības uzlabošanai autoceļa A9 Rīga – Liepāja un P99 Jelgava – Kalnciema krustojumā” rezultātiem.
5. Par amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu.
6. Par nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
7. Par Jelgavas novada pašvaldības ģērboņa apstiprināšanu.