Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Domes sēde Nr. 7

20.05.2016

25.05.2016, plkst. 15:00

Darba kārtība:

 1. Par ielas nosaukuma piešķiršanu un statusa noteikšanu (1) Ziedkalnes ciems, Vilces pag.; 2) Platone; 3) Poķu ciems(Platones pag.));
 2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1) Mehanizatoru iela 3-3 (Valgundes pag.); 2) Draudzības iela 6-49 (Kalnciems); 3) Dārza iela 15-19 (Eleja); 4) Centrs 7-4 (Lielplatones pag.));
 3. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1) Mazdunči-3, 2) Mazdunči-1, (Zaļenieku pag.); 3) Draudzības iela 8-32, (Kalnciems));
 4. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Tušķu dārzs, Līvbērzes pag.);
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (1) Laimdotu lauks; 2) Priedītes (Vilces pagasts));
 6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Jelgavas iela 22, Kalnciems);
 7. Par grozījumiem kārtībā, kādā nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes Jelgavas novadā, kurās drīkst ieaudzēt mežu;
 8. Par lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā pilnveidoto redakciju;
 9. Par saistošo noteikumu Nr.8 "Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi" izdošanu;
 10. Par Jelgavas novada pašvaldības profesionālās stipendijas nolikuma apstiprināšanu;
 11. Par atbalstāmām studiju specialitātēm;
 12. Par Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmuma "Par izglītības iestāžu tīkla izmaiņām" precizēšanu;
 13. Par Jelgavas novada labklājības pārvaldes struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu;
 14. Par kārtības "Jelgavas novada pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanas un iegūšanas īpašumā kārtība" apstiprināšanu;
 15. Par nekustamā īpašumā ieguldīto līdzekļu atmaksu (Draudzības iela 3, Kalnciems);
 16. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”;
 17. Par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Jelgavas novada KU”
 18. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem;
 19. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2.;
 20. Par Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas izveidošanu;
 21. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA: Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1) Meža Pakuļi 13; 2) Meža Pakuļi 7; 3) Meža Pakuļi 2 (Jaunsvirlaukas pag.); 4) Spulgas-3 (Vilces pag.));
 22. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA: Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē”.