Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Domes ārkārtas sēde Nr.6

17.04.2013

17.04.2013, plkst. 13:00

Protokols

1. Par aizņēmuma ņemšanu KPFI projekta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” projektu realizācijai
2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Staļģenes vidusskolas rekonstrukcija (Sporta zāles piebūve)” realizācijai
3. Par grozījumiem 2013.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.5, 18.§)” Par dalību Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
4. Par atļauju M.Lasmanei savienot valsts amatpersonas amatu