+A A
Piektdiena, 26. Februāris, 2021
Mētra, Evelīna, Aurēlija

Domes sēde Nr. 19

27.11.2013

27.11.2013, plkst. 15:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2013.gada 31.oktobra līdz 27.novembrim
2. Par saistošo noteikumu Nr.32 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2013.gada budžetu”” apstiprināšanu
3. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Kalnciema - Klīves evaņģēliski luteriskai draudzei Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares projektu konkursā
5. Par dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” konkursā
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Elejas p.)
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda dzēšanu (Glūdas p.)
8. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no bilances (1. Elejas p.; 2. Jaunsvirlaukas p.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Jaunimantas, Elejas p.)
10. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Draudzības 13-23, Kalnciema p.; 2. Dārza iela 18-1, Elejas p.; 3. Kārniņi 20-3, Jaunsvirlaukas p.)
11. Par valsts zemes pieņemšanu īpašumā bez atlīdzības (Svētes p.)
12. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Celtnieku ielā 2/4, Kalnciemā
13. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (Kumeliņi, Līvbērzes p.)
14. Par grozījumiem Vilces pamatskolas nolikumā
15. Par grozījumiem Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas nolikuma pielikumā
16. Par Elejas konsultāciju punkta slēgšanu
17. Par Pašvaldības funkcijas - aprūpes mājās pakalpojuma deleģējumu biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība"
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
18. Par galvojumu L.Lapšinai studiju kredīta ņemšanai