Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Domes ārkārtas sēde Nr.12

28.06.2013

28.06.2013, plkst. 09:00

Protokols

1. Par sabiedrības iesaistīšanu iesnieguma izskatīšanā (Ceļmalas", Vircavas p.)
2. Par valsts autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas daļas lietošanu
3. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012.gada 24.oktobra lēmuma (protokols Nr.12 5.§ 3.p.) „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu”
4. Par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības Budžeta komisijas nolikumā apstiprināšanu
5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
6. Par Ilzes Vītolas atbrīvošanu no Jelgavas novada sociālā dienesta vadītāja vietnieka amata
7. Par deputāta Ojāra Brieža pilnvaru izbeigšanu
8. Par pārstāvja izvirzīšanu ievēlēšanai Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē
9. Par pilnvarojumu dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles konsultatīvajā padomē
10. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
11. Par Lilijas Grases atbrīvošanu no Līvbērzes vidusskolas direktora amata
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
12. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 12.jūnija lēmumā (protokols Nr.11 18.§) „Par dalību klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
3
atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
13. 12. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4 23.§) “Par galvojuma sniegšanu SIA “Jelgavas novada KU” Kohēzijas fonda projekta realizācijai”