+A A
Trešdiena, 28. Oktobris, 2020
Ninona, Ņina, Antoņina, Oksana

Domes sēde Nr. 5

30.05.2013

30.05.2013, plkst. 1:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu no 2013.gada 25.aprīļa līdz 30.maijam
2. Par zemes vienības sadalīšanu (Platones p.)
3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Lielplatones p.; 2. Vilces p.)
4. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu izsolē (1. Zaļenieku p.; 2. Lielplatones p.; 3. Līvbērzes p.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Dārza iela 14a, Elejas p.; 2. Ziediņi 1, Elejas p.; 3. Ziediņi 3, Elejas p.; 4. Lielupes 39, Kalnciema p.; 5. Bērzu 9-12, Līvbērzes p.)
6. Par Jelgavas novada pašvaldības īpašuma maiņu pret SIA „Lielvircava AGRO” piederošu īpašumu
7. Par grozījumiem 2012.gada 28.novembra lēmumā (protokols Nr.15, 23.§, 2.p.) „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „Jelgavas novada KU”
8. Par grozījumiem 2008.gada 16.septembra lēmumā (protokols Nr.10 7.§ 2.5.p.) “Par Platones pagasta pašvaldības lietošanā esošās un zemesgrāmatā neierakstītās zemes izvērtēšanu”
9. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (Bionārzbūti, Vircavas p.)
10. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Valgundes p.)
11. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Lindas”, Valgundes pagastā, apstiprināšanu
12. Par tilta būvniecības pār Svētes upi Malkas ceļā, Jelgavā, idejas akceptu un sadarbības līguma noslēgšanu ar Jelgavas pilsētas domi
13. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4 .23.§) „Par galvojuma sniegšanu SIA „Jelgavas novada KU” Kohēzijas fonda projekta realizācijai”
14. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances (1. Jaunsvirlaukas p.; 2. Elejas p.)
15. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu (Birzīrte 103, Glūdas p.)
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Centrs 16-5, Lielplatones p.; 2. Atvari, Elejas p. 3. Jaunavotiņi, Elejas p.; 4. Parka iela 3, Elejas p.)
17. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē
18. Par dzīvokļa īpašuma vērtības kompensēšanu
3
19. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības grozīšanu
20. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”
21. Par apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanu
22. Par Budžeta komisijas nolikuma apstiprināšanu
23. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „SARC Kalnciema filiāles ēkas vienkāršotā renovācija” realizācijai
24. Par grozījumiem SARC nolikumā
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
25. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (protokols Nr.11 48.§) „Par zemes piekritību”
26. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr.3 36.§) ”Par Vilces pamatskolas ēkas, Elejas vidusskolas 1.-4.klašu ēkas, Vircavas vidusskolas ēkas, Vircavas vidusskolas Platones filiāles ēkas un Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāles ēkas renovāciju”
27. Par zemes nomu (Glūdas p.)