Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Domes ārkārtas sēde Nr.12

07.10.2014

07.10.2014, plkst. 10:00

Protokols

1. Par aizņēmuma ņemšanu prioritāra investīciju projekta ”Platones pagasta Lielvircavas
kultūras nama daļēja telpu iegāde” īstenošanai
2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes
paaugstināšana” papildus darbiem
3. Par aizņēmuma ņemšanu siltummezglu izbūvei Jelgavas novada izglītības iestādēm un Vilces
pamatskolas katlu mājas konteinera izbūvei
4. Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieci