Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Domes ārkārtas sēde Nr.4

23.04.2014

23.04.2014, plkst. 17:30

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Par grozījumiem 2014.gada 26.februāra lēmumā (protokols Nr.2 5.§) „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” IV kārtas ietvaros”