Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Domes sēde Nr.9

23.07.2014

23.07.2014, plkst. 14:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” izdošanu
2. Par Jelgavas novada pašvaldības kapsētu saraksta apstiprināšanu
3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Ziedonis 78C, Līvbērzes p.; .2. Taurīši; 3. Cielavu lauks, Platones p.; 4. 1 masīvs 100; 5.Akmeņu iela 15, Kalnciema p.; 6.Jēkabn.krejotava, Zaļenieku .p.)
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Režu m. lauks, Platones p.; 2. Liepu 19-13, Vircavas p.; 3.Rūsas, Sesavas p.; 4.Sudrabiņi, 5. Zemītes, 6.Robežkrogs, Sesavas p.; 7. Mūra dzirnavas, Vilces p.; 8. Jelgavas 1, Kalnciema p.; 9.Dzelzceļa ēka 4-4, Glūdas p.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Ošenieki, Elejas p.; 2. Mālzemnieki, Glūdas p.; 3. Upesstrautiņi, Valgundes p.)
6. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Dārza14-1; 2.Gaismas 2-15; 3.Dārza15-14; 4.Gaismas 3-7; 5.Austrumu 11-6; 6.Austrumu 17-4; 7.Bārbeles 16, Vilces p.; 8.Darza 3-7; 9. Parka 6-4; 10. Parka 10-13, Elejas p.; 11.Austrumu 11-4, Vilces p.; 12.Draudzības 10-27; 13.Draudzības 7-24; 14.Stadiona 4-10, Kalnciema p.)
7. Par dzīvokļa atsavināšanu (1. Lielupes 15-5; 2.Draudības 4-10; 3.Draudzības 11-33, 4.Stadiona 3-2; 5.Draudzības 6-77, 6. Draudzības 12-18, 7. Jaunības 1-56, 8.Draudzības 7-6, Kalnciema p.; 9.Gaismas 3-28, 10.Parka 4-17, El.; 11.Liepu 21-2, Vircavas p.; 12.Kupčas 2, Zaļenieku p.; 13.Parka 8-7, Elejas p.)
Ziņotājs: Ilze Vītola;
8. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumā (protokols Nr.5, 15.§, 6.p.)
9. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības (apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2010.gada 22.decembra protokolu Nr.15, 35.§) grozīšanu
10. Par īpašumu izsoles soļa apmēru un izsoles dalības maksu
11. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem
3
12. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”
13. Par ēdināšanas pakalpojuma apmaksu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (b.Zariņš un Lejnieks)