+A A
Trešdiena, 21. Oktobris, 2020
Severīns, Urzula

Domes sēde Nr.3

26.03.2014

26.03.2014, plkst. 15:30

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Par saistošo noteikumu Nr.6 ”Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā” izdošanu
2. Par ielas nosaukuma maiņu (Lediņu ceļš, Jaunsvirlaukas p.)
3. Par zemes iznomāšanu biedrībai "Aizupīte"
4. Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu mainot pret SIA "Lielvircavas AGRO" nekustamo īpašumu
5. Par dzīvokļa atsavināšanu (1. Lietuvas 65/67-36; 2. Parka 10-13; 3. Parka 6-4; 4. Parka 8-11; 5. Dārza 3-7; 6. Dārza 2-6; 7. Dārza 16-16; 8. Gaismas 2-6; 9. Gaismas 3-36; 10. Gaismas 3-7, Elejaas p.; 11. Austrumu 5-2; 12. Austrumu 19-3, Vilces p.; 13. Dārza 13-5; 14. Dārza 16-9; 15. Lietuvas 65/67-30, Elejas p.)
6. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Lietuvas 65/67-12; 2. Milleri 1-4, Zaļenieku p.; 3. Draudzības 13-23, Kalnciema p.)
7. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu (Meldri, Dadzīši, Gailenes, Cigoriņi, Sesavas p.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Pļavas, Svētes p.; 2. Liepu 19-13, Vircavas p.; 3. Mazkaijas, Vilces p.; 4. Ceplis 5 un 6, Lielplatones p.; 5. Milleri 16-2; 6. Milleri 16-1, Zaļenieku p.)
9. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no bilances (1. Līvbērzes p.; 2. Platones p.)
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Sesavas p.)
11. Par kustamās mantas atsavināšanu (pašv. policija)
12. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē (pašv.policija)
13. Par grozījumu 2011.gada 20.jūnija lēmumā (protokols Nr.6 24.§) „Par pagastu pārvalžu vadītāju amata pienākumu pildīšanu viņu prombūtnes laikā”
14. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2013.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.5, 18.§) ”Par dalību Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas
3
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Ziņotājs: Ilze Vītola;
15. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Svētes pamatskolas pirmsskolas ēkas pārejas izbūve, aprīkojuma iegāde un teritorijas labiekārtošana” realizācijai
16. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Izglītības iestāžu - Elejas vidusskolas un Kalnciema PII „Mārīte” remontdarbi” realizācijai
17. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (1. Zaļenieku p.; 2. Lielplatones p.)
18. Par Vircavas alternatīvas aprūpes pakalpojumu centra „Kamenītes” izveidi un nolikuma apstiprināšanu
19. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Platones p.)
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
20. Par Jelgavas novada domes 2013.gada 27.decembra lēmuma Nr.1 atcelšanu
21. Par atbalsta pasākumiem graudaugu, rapšu audzētājiem