Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Domes sēde Nr.14

26.11.2014

26.11.2014, plkst. 15:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Par deputāta stāšanos amatā
2. Par 2014.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi”” precizēšanu
3. Par Jelgavas novada pašvaldības Autoceļu fonda mērķdotācijas sadales un piešķiršanas kārtību
4. Par Jaunsvirlauka 1 vēlēšanu iecirkņa Nr.468 atrašanās vietu
5. Par Administratīvās komisijas locekļa amatu
6. Par Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amatu
7. Par pašvaldības zemes iznomāšanu (Ūziņu parks, Zaļenieku p.)
8. Par zemes iznomāšanu biedrībai ,,FIFIGI” (Glūdas p.)
9. Par zemes vienības sadalīšanu, konfigurācijas un platību precizēšanu (Rozīšu kapi, Glūdas pag.)
10. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Bazuļi, Lielplatones p.)
11. Par dzīvokļa atsavināšanu (1.Zvejnieki.-3; 2.Jelgavas 6-3, Līvbērzes p.; 3.Kārniņi 19-15, Jaunsvirlaukas p.; 4. Mileri 4-3; 5.Milleri 3-15, Zaļenieku p.; 6. Draudzības 6-81; 7.Draudzības 6-74; 8. Draudzības 13-35; 9. Draudzības 12-74; 10. Jaunības 1-48; 11.Lielupes 13-8, Kalnciema p.; 12. Bauskas 7-16; 13. Dārza 15-22; 14. Dārza 18-14; 15. Gaismas 3-4, 16. Dārza 13-23, 17. Gaismas 1-17; 18.Dārza 14-7, 19. Gaismas 2-18; 20. Parka 8-1, 21. Dārza 3-2, Elejas p.; 22. Jelgavas 4A-34. Līvbērzes p.)
12. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Draudzības 4-38(1), 2.Draudzības 4-38(2), 3.Draudzības 8-59, 4.Draudzības 12-99, Kalnciema p.; 5.Lielkraujas, Vilces p.; 6.Liepu 21-2, Vircavas p.; 7. Centrs 18-2, Lielplatones p.; 8. Austrumu 19-2, Vilces p.)
13. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Akācijas 16, Svētes p.)
14. Par dzīvokļa atsavināšanas atteikumu (Māja 7-3, Zaļenieku p.)
15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Laimas, Jaunsvirlaukas p.)
3
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē ar izsoles cenu (1. Akmeņu iela 15, Kalnciema p.; 2. Jaunās muižas mežs, Vilces p.; 3. Jēkabnieku krejotava, Zaļenieku p.)
17. Par cirsmas atsavināšanu izsolē ar izsoles cenu (Skambiņu kapi, Vilces p.)
18. Par kustamās mantas atsavināšanu un izslēgšanu no bilances (Glūdas p.)
19. Par kustamā īpašuma atsavināšanu nododot metāllūžņos (Elejas p.)
20. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē (1. Glūdas p.; 2. Līvbērzes p.)
21. Par Antras Mogiļevcevas apstiprināšanu Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja amatā
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
22. Par Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas izveidošanu
23. Par atļauju A.Ziemelim savienot valsts amatpersonas amatu
24. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Upes iela 9, Sesavas p.)
25. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumā (protokols Nr.5 25.§) „Par līdzfinansējuma garantēšanu biedrībai”