Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Domes ārkārtas sēde Nr.5

18.03.2015

18.03.2015, plkst. 15:00

Protokols

1. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” telpu
vienkāršotā renovācija” realizācijai
2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas
novada Sporta centram” realizācijai
3. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana
Jelgavas novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā
2.kārta” realizācijai
4. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015.gada 25.februāra lēmumā (protokols
Nr.3 48.§) „Par dalību klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārta”