Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Domes sēde Nr.20

25.11.2015

1. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta kooperatīvajai sabiedrībai “ZAĻENIEKI”
2. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA ”Jelgavas novada KU”
3. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.17 “Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju izvietošanu Jelgavas novadā” izdošanu
4. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
5. Par dzīvokļa atsavināšanu (1.Draudzības 4-39; 2.Draudzības 8-13; 3. Kalnciema p.; 3.Draudzības 12-64; 4.Draudzības 4-30; 5.Draudzības 6-94; 6.Draudzības 8-40; 7.Jaunības 1-66; 8.Jaunības 1-44; 9.Skolas 2-4, Svētes p.; 10.Dzelzceļnieku 7-4, Elejas p.; 11. Sidrabītes-7, Lielplatones p.; 12. Kārniņi 19-20; 13.Kārniņi 20-20, Jaunsvirlaukas p.; 14. Celtnieku 41-4, Valgundes p.)
6. Par dzīvokļa atsavināšanu (1. Avēni-1; 2. Milleri 15-1; 3. Veckupčas 2; 4. Veckupčas 4, 5. Veckupčas 3, Zaļenieku p.; 6. Gusti-1; 7 .Gusti-2, Vircavas p.; 8. Kazāku 21 (2., 3., 4. dzīvoklis), Platones p.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Ozolēni, Glūdas p.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Pabērzi, Kalnciema p.)
9. Par grozījumiem pašvaldības policijas amatu sarakstā
10. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2014.gada 22.decembra lēmumā “Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu” (protokols Nr.15 3.§)
11. Par Šķibes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
12. Par labklājības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
13. Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietota klienta dzīvokļa atsavināšanu (Bērzu iela 8-11, Sesavas p.)
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Vilces attīstības centrs"
15. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
3
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
16. Par projekta “Elejas muižas parka attīstība” idejas koncepta sagatavošanu