Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Domes sēde Nr.15

26.08.2015

1. Par grozījumu Tautsaimniecības komitejas sastāvā
2. Par zemes vienības sadalīšanu (Tirgus iela 2, Kalnciema p.)
3. Par nekustamiem īpašumumiem „Bērzi”, „Celmāji”, „Poķi 10” Platones pagastā, Jelgavas novadā
4. Par dzīvokļa atsavināšanu (1.Akmeņu 17-3, Kalnciema p.; 2.Kārniņi 20-10, Jaunsvirlaukas p.)
5. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Bauskas 9-41; 2.Darza 15-12; Elejas p.; 3.Bērzu 6-8, Sesavas p.; 4.Draudzības 12A-74; 5.Draudzības 12A-93; 6.Draudzības 12-61; 7.Draudzības 7-7; 8.Draudzības 6-69; 9.Jelgavas 18-8, Kalnciema p.; 10.Lielsvētes 16-24, Svētes p.; 11.Jaunie Braņķi 6, Lielplatones p.; 12.Bičuļi 1-3, Zaļenieku p.; 13.Lietuvas 65/67-30, Elejas p.; 14.Draudzības 12-46, Kalnciema p.; 15.Kārniņi 20-8, Jaunsvirlaukas p.; 16.Brieži 4, Līvbērzes p.; 17.Jaunās Puskazarmas; 18.Dzelzceļa 4-2, Glūdas p.; 19.Parka 8-9; 20.Gaismas 1-10,Elejas p.)
6. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Braņķi-4, Lielplatones p.; 2. Stadiona 1-7; 3. Stadiona 1-1, Kalnciema p.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu ( 1. 3.masivs 23, Kalnciema p.; 2. Sapņi, Platones p.; 3. Bārbeles, Jaunsvirlaukas p.; 4. Priedītes, Vilces p.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Jaunceļi, Valgundes p.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Ielejas, Zaļenieku p.)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Līdakas, Platones p.; 2. Straumes, Sesavas p.)
11. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Glūdas p.)
12. Par pirkuma maksas apstiprināšanu (1. Ciedru iela 2-6, Jaunsvirlaukas p.; 2. Akācijas - 16, Svētes p.)
13. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”
14. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumā (protokols Nr.14, 10.§) „Par atbalstu Zemgales Plānošanas reģiona dalībai INTERREG EUROPE programmā”
15. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
3
16. Par elektronisko norēķinu ieviešanu
17. Par pilnvarojumu dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles konsultatīvajā padomē
18. Par Sesavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
19. Par grozījumiem Kalnciema vidusskolas nolikumā
20. Par Bērnu alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra likvidāciju
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
21. Par Ilzes Šarikovas ievēlēšanu Jelgavas novada bāriņtiesas locekļa amatā