Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Domes sēde Nr.18

28.10.2015

1. Par dzīvokļa atsavināšanu (1.Lietuvas 65/67-21; 2.Celtniecības 18-9; 3.Celtniecības 18-11; 4.Parka 2-4, Elejas p.; 5.Sidrabītes 12, Lielplatones p.; 6.Brieži 3, Līvbērzes p.; 7.Draudzības 12A-116; 8.Draudzības 13-18; 9.Jaunības 1-15; 10.Jaunības 1-23; 11.Slimnīcas 3-4; 12.Draudzības 12A-123; 13.Lielupes 13-9; 14.Draudzības 10-19; 15.Draudzības 6-6; 16.Draudzības 13-16; 17.Draudzības 8-32; 18.Draudzības 8-73; 19.Draudzības 6-41; 20.Draudzības 6-70; 21.Lielupes 13-7, Kalnciema p.; 22.Parka 10-15, Elejas p.; 23.Kārniņi 19-19, Jaunsvirlaukas p.; 24.Draudzības 6-32; 25.Lielupes 23-9; 26.Stadiona 4-21; 27.Draudzības 6-108; 28.Draudzības 12-16, Kalnciema p.; 29; Atmodas-1; 30.Atmodas-8, Lielplatones p.; 31.Ziedkalnes 2-14, Vilces p.)
2. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1. Jaunie Braņķi-1; 2. Sidrabītes-4, Lielplatones p.; 3. Dzīslēni-2, Zaļenieku p.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Stadiona iela 1-1; 2. Stadiona 1-7, Kalnciema p.)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Žagatas-14, Jaunsvirlaukas p.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Sesavas p.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Dzirnavu 8; 2. Dzirnavu 12, Svētes p.; 3. Starpas; 4. Vālodzes, Glūdas p.; 5. Baņu zeme, Līvbērzes p.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Mežvidu lauks; 2. Līdakas, Platones p.)
8. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Rešņi, Vilces p.)
9. Par kustamas mantas atsavināšanu izsolē (Sesavas p.)
10. Par kustamās mantas atsavināšanu un izslēgšanu no bilances (Glūdas p.)
11. Par grozījumiem Jelgavas novada Kultūras pārvaldes amatu sarakstā
12. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu (biedrība "ideA")
13. Par saistošo noteikumu Nr.11 "Grozījumi 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "Par pašvaldības zemes nomu"" izdošanu
14. Par Elejas vidusskolas Lielplatones filiāli
15. Par grozījumiem Lielplatones internātpamatskolas nolikumā
16. Par lēmuma ,,Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu” atcelšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
17. Par ielas nosaukuma maiņu (Bauskas iela, Jaunsvirlaukas p.)
18. Par Jelgavas novada apbalvojumu piešķiršanu