Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Domes sēde Nr.8

29.04.2015

29.04.2015, plkst. 13:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Elejas p.; 2. Jelgavas 22; 3. Draudzības 14, Kalnciema p.; 4. Daugmales, Valgundes p.)
2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu (Lakstīgalu, Upeņu ielas, Jaunsvirlaukas p.)
3. Par zemes vienības sadalīšanu (1. Tīreļi, Zaļenieku p.; 2. Straumes iela, Svētes p.)
4. Par zemes vienības daļas nomu ar apbūves tiesībām (Tērces, Vilces p.)
5. Par ielas statusa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. Kārniņi, Jaunsvirlaukas p.; 2. Dzirnieki, Jaunsvirlaukas p.)
6. Par dzīvokļa atsavināšanu (Brieži-4, Līvbērzes p.)
7. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1. Bičuļi 1-1, Zaļenieku p.; 2. Sidrabītes-6, Lielplatones p.)
8. Par pasākuma Pirtnieku festivāls 2015 nolikuma apstiprināšanu
9. Par biznesa ideju konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
10. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa "Mēs savai videi - 2015" rīkošanas nolikuma apstiprināšanu
11. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Zariņš un Lejnieks"
12. Par dalību projektā "Proti un dari"
13. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Elejas muižas apbūves restaurācija” realizācijai
14. Par grozījumiem 2014.gada 28.maija lēmumā (protokols Nr. 6 3.§) „Par Jelgavas novada attīstības programmu 2015. – 2020”
15. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015.gada 25.februāra lēmumā "Par meža ieaudzēšanu"
16. Par Jelgavas novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu
17. Par SIA „Jelgavas novada KU” 2014.gada pārskata apstiprināšanu un zvērināta revidenta iecelšanu
18. Par Kultūras pārvaldes nolikumu
19. Par Izglītības pārvaldes nolikumu
20. Par Sporta centra nolikuma apstiprināšanu
21. Par Staļģenes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
3
22. Par grozījumiem pagasta pārvaldes nolikumā (1.Elejas p.; 2.Glūdas p.; 3.Jaunsvirlaukas p.; 4.Kalnciema p.; 5.Lielplatones p.; 6.Līvbērzes p.; 7.Platones p.; 8.Sesavas p.; 9.Svētes p.; 10.Valgundes p.; 11. Vilces p.; 12.Vircavas p.; 13.Zaļenieku p.)
23. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes nolikumā
24. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības policijas nolikumā
25. Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra nolikumā
26. Par grozījumiem Centrālās administrācijas amatu sarakstā
27. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2014.gada 26.marta lēmumā (protokols Nr.3, 17.§) „Par maksas pakalpojumu noteikšanu”
28. Par Andra Stašāna atbrīvošanu no Sesavas pamatskolas direktora amata
29. Par Jelgavas novada Vircavas pagasta bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra likvidēšanu
30. Par Jelgavas novada Elejas bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra likvidēšanu
31. Par uzturmaksas parāda dzēšanu mirušai personai
32. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem
33. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu (Platones p.)
34. Par juridisko pakalpojumu sniegšanas veida Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām” izvērtēšanu
35. Par iepirkuma ,,Juridisko pakalpojumu sniegšana Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām” apturēšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
36. Par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem