Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Domes sēde Nr.10

29.05.2015

29.05.2015, plkst. 13:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona 2014 – 2020 gada programmas „Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” prioritātē „Veicināt inovatīvas tehnoloģijas, vides aizsardzības un resursu efektīvas izmantošanas uzlabošanai atkritumu apsaimniekošanas nozarē un augsnes un gaisa piesārņojuma samazināšanai” konkursā
2. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA ”Jelgavas novada KU”
3. Par zemes vienības sadalīšanu (Dārza iela 5, Elejas p.)
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Meža prospekts 2, Elejas p.; 2. Tiltiņi, Valgundes p.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Ozolu iela 2A, Elejas p.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē ar izsoles cenu (1. Gobas; 2. Zīlēni; 3. Stārķi; 4. Straumes; 5. Smiltēni; 6. Skudras; 7. Kuplīši; 8. Žubes; 9. Zari; 10. Vīksnas; 11. Ūdrīši; 12. Kaķīši; 13. Irbenāji; 14. Ķīvītes, Sesavas p.; 15. Līdakas; 16. Līdumnieki, Platones p.; 17. Mazlībieši, Vircavas p.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jēkabnieku krejotava, Zaļenieku p.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Betānijas, Sesavas p.; 2. Taurīši, Platones p.)
9. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Ziedkalnes 2-16, Vilces p.; 2. Dzelzceļa 4-5, Glūdas p.; 3. Žagatas - 12, Jaunsvirlaukas p.)
10. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ar izsoles cenu (1. Stadiona 1-1; 2. Stadiona 1-7; 3. Stadiona 4-9, Kalnciema p.; 4. Ciedru 2-6, Jaunsvirlaukas p.)
11. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Glūdas p.)
3
12. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015.gada 25.marta lēmumā (protokols Nr.6 3.§ 2.p) „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”
13. Par dzīvokļu jautājumiem
14. Par īres maksas noteikšanu
15. Par aizņēmuma ņemšanu autotransporta iegādei
16. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izdošanu
17. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
18. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
19. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Bauskas 5-40; 2.Dārza 16-18; 3.Bauskas 7-16; 4.Gaismas 1-16; 5.Gaismas 3-4, Elejas p.; 6.Lielupes 19-10; 7.Jaunības 1-48; 8.Draudzības 6-81, Kalnciema p.; 9.Gaismas 1-17, Elejas p.; 10.Draudzības 6-14, 11.Draudzības 8-33; 12.Lielupes 13-8, Kalnciema p.; 13.Dārza 15-22, Elejas p., 14.Draudzības 13-35, Kalnciema p.; 15. Dārza 13-23, Elejas p.)
20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Strautnieki, Sesavas p.)
21. Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā
22. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ar izsoles cenu (1. Braņķi-4, Lielplatones p.; 2. Oglaine 7-3, Vircavas p.; 3. Austrumu 9-10, Vilces p.)
23. Par dzīvokļa atsavināšanu (1. Lietuvas iela 65/67-14, Elejas p.; 2. Žagatas - 14, Jaunsvirlaukas p.)
24. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Ozolu iela 2, Elejas p.)