Pirmdiena, 8. Marts, 2021
Marga, Margita, Dagmāra

Domes sēde Nr.17

30.09.2015

1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Valgundes pagastā
2. Par SIA Ceļu būvniecības sabiedrības Igate izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.6 grozīšanu
3. Par Jelgavas novada pašvaldības īpašuma maiņu pret SIA „Fito-AL” piederošu īpašumu
4. Par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu (Valgundes p.)
5. Par zemes vienības nodošanu valstij (Ķirši-Mežvidi, Jaunsvirlaukas p.)
6. Par dzīvokļa atsavināšanu (1.Kalnciemi-16, Valgundes p.; 2.Parka 4-12; 3.Bauskas 9-22; 4.Gaismas 3-26; 5.Dārza 14-4; 6.Parka 10-16; 7.Lietuvas 65/67-24; 8.Lietuvas 65/67-24, Elejas p.; 9.Ziedkalnes 2-18; 10.Ziedkalnes 2-1, 11.Ziedkalnes 2-10, Vilces p.; 12.Akācijas-20, Svētes p.; 13.Brieži-2, Līvbērzes p.; 14.Draudzības 7-12; 15.Draudzības 8-108; 16.Draudzības 11-38; 17.Draudzības 8-34; 18.Draudzības 7-19; 19.Draudzības 8-104; 20.Draudzības 6-38; 21.Draudzības 8-31; 22.Jelgavas 18-2; 23.Draudzības 7-3; 24.Draudzības 6-73; 25.Draudzības 6-71, Kalnciema p.; 26.Kastaņu 4-18, Sesavas p.; 27.Draudzības 11-34; 28.Draudzības 13-28, Kalnciema p.; 29.Oglaine 25-11; 30.Reikuļi-2, Vircavas p.; 31.Milleri 15-3; 32.Strauti-15, Zaļenieku p.; 33.Stadiona 4-12; 34.Jaunības 1-12; 35.Draudzības 6-63; 36.Draudzības 7-20; 37.Bičuļi 1-4; 38.Milleri 3-2, Zaļenieku p.; 39.Slimnīcas 1-3; 40.Draudzības 8-61; 41.Slimnīcas 3-8, Kalnciema p.; 42.Milleri 16-13, Zaļenieku p.; 43.Dārza 15-4, Kalnciema p.; 44.Bauskas 9-15; 45.Parka 2-18, Elejas p.)
Ziņotājs: Ilze Vītola;
7. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1. Jelgavas iela 4B-52, Līvbērzes p.; 2. Mazdunči-3; 3.Mazdunči-1, Zaļenieku p.; 4. Centrs 2-6, Lielplatones p.)
8. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Braņķi-2, Lielplatones p.)
9. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Parka iela 8-3; 2.Parka 8-12, Elejas p.; 3. Draudzības 6-74; 4. Draudzības 12A-110; 5.Lielupes 15-1, Kalnciema p.)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Pūpolu lauks; 2. Pūpoliņi; 3. Laimdotu lauks; 4. Dambīšu lauks; 5. Jēkuļu lauks, Vilces p.; 6. Dadži, Jaunsvirlaukas p.; 7. Ceplīši, Platones p.; 8. Dadzīši, Jaunsvirlaukas p.; 9. Viršu 17, Valgundes p.; 10. Mārtiņi, Elejas p.)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Liepu iela 4, Jaunsvirlaukas p.)
12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Smiltnieki, Vircavas p.)
13. Par cirsmas atsavināšanu izsolē (Cepļu mežs, Jaunsvirlaukas p.)
14. Par debitora parāda izslēgšanu no bilances (Vilces p.)
3
15. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu un līdzfinansējuma apmēra noteikšanu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm
16. Par apkures tarifu apstiprināšanu (1.pagastu pārvaldes; 2. Kalnciema p., Līgotnes, Glūdas p.)
17. Par SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitāla palielināšanu
18. Par zaudējumu kompensēšanu T. L. un J.L.
19. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu
20. Par 2015.gada 29.jūlija saistošo noteikumu Nr.8 „Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par personu loku, kas ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu, dzīvokļa pabalsta apmēru un izmaksas kārtību”” precizēšanu
21. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtībā
22. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2015.gada 26.augusta lēmumā (protokols Nr.15, 5.§ 4.p) „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”
23. Par Labklājības pārvaldes izveidi
24. Par atbalstu pētījuma organizēšanai par Jelgavas novada iedzīvotāju integrēta sociālās un veselības aprūpes modeļa izveidi atstumtības un nevienlīdzības mazināšanai
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
25. Par dzīvokļa atsavināšanu (1. Draudzības iela 7-37, Kalnciems; 2. Ziedkalnes 2-3, Vilces p.; 3. Jelgavas 4A-12, Līvbērzes p.; 4.Gaismas 1-15, Elejas p.)
26. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Ozolu 2, Elejas p.; 2. Ūdeles, Valgundes p.)
27. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
28. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
29. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē ar izsoles cenu (1. Ozolu 2A, Elejas p.; 2. Bārbeles 5, Vilces p.)
30. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Ciedru iela 4-4, Jaunsvirlaukas p.; 2. Dārza 14-6, Elejas p.)
31. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015.gada 26.augusta lēmumā (protokols Nr.15, 5.§, 15.p.) “Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”
32. Par grozījumu 2015.gada 26.jūnija lēmumā (protokols Nr.12, 22.§) “Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zaļajai evaņģēliski luteriskajai draudzei”