Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Domes sēde Nr. 1

27.01.2016

1. Par lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā 1.redakcijas apspriešanu
2. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (LKS Krastiņi, Vircavas p.)
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Jaunērgļi-1, Valgundes p.; 2.Atmodas-12; 3.Atmodas-7, Lielplatones p.; 4. Rammas-4; 5. Jaunspurģi-4; 6.Kastaņi-12, Zaļenieku p.; 7.Dārza 16-6; 8.Jaunā Zizma 1-3, Elejas p.; 9.Ziedkalnes 2-8, Vilces p.; 10.Sidrabītes–5, Lielplatones p.; 11.Lielupes 12-9; 12.Lielupes 12-11; 13.Lielupes 12-3; 14.Lielupes 12-6, Jaunsvirlaukas p.; 15.Jelgavas 18-4; 16.Draudzības 4-3; 17.Draudzības 11-29; 18.Draudzzības 4-20; 19.Draudzības 8-17; 20.Draudzības 12a-102; 21.Jaunības 1-79; 22.Draudzības 6-78; 23.Lielupes 13-6, Kalnciema p.; 24.Lielvircavas 7-1, Platones p.; 25.Lielupes 19-12; 26.lielupes 23-7, Kalnciema p.; 27.Draudzības 6-5, Kalnciema p.; 28. Atmodas-5, Lielplatones p.); 29. Griezes-6, Līvbērzes p.; 30.Parka 8-16, Elejas p.; 31.Dzērves 6, Glūdas p.; 32.Atvari 6; 33.Atvari 7; 34.Deguļi-1, Zaļenieku p.; 35.Jaunā skola-1, Valgundes p.; 36.Lielupes 12-15, Jaunsvirlaukas p.; 37.Bērzu 3-7; 38.Bērzu 3-13, Līvbērzes p.; 39.Annuži-4, Zaļenieku p.; 40.Bauskas 5-3, Elejas p.; 41.Draudzības 12A-106; 42.Draudzības 7-28, Kalnciema p.; 43.Vālodzes 8, Vilces p.)
4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Bārbeles-14, Vilces p.)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lielsvētes 12, Svētes p.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu (Ņesterovu pļavas, Līvbērzes p.)
7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.masīvs 187, Kalnciema p.)
8. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Kaķīši, Sesavas p.; 2. Baņu zeme, Līvbērzes p.)
9. Par grozījumiem 2012.gada 27.jūnija lēmumā „Par dzīvojamās telpas atsavināšanu” (protokols Nr.7 10.§ 11.p.)
10. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā “Par Jelgavas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības vienības sociālās
3
atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.16 32.§)
11. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2014.gada 27.augusta lēmumā “Par prioritāro jomu un profesiju noteikšanu Jelgavas novada pašvaldības ilgtermiņa strukturētās attīstības veicināšanai” (protokols Nr.10 19.§)
12. Par Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
13. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu
14. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam” aktualizētā Investīciju plāna 2016. – 2017.gadam apstiprināšanu
15. Par pirkuma maksas apstiprināšanu (Jaunie Braņķi-1, Lielplatones p.)
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
16. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Draudzības 12A-104; 2.Stadiona 4-15; 3.Lielupes 13-5, Kalnciema p.; 4.pagastmāja-4; 5.pagastmāja-3; 6.Ziedkalnes 2-12, Vilces p.; 7.Silvas-2; 8.Bērzu 1-15; 9.Jelgavas 4A-40, Līvbērzes p.; 10.Lielvircavas 7-4, Platones p.; 11.Lielupes 19-8, Kalnciema p.; 12.Milleri 4-1; 13.Strauti-6; 14.Milleri 3-6, Zaļenieku p.; 15.Lielupes 12-17, Jaunsvirlaukas p.; 16.Dobuļi-3, Vircavas p.; 17.Draudzības 6-57, Kalnciema p.; 18.Parka 7-17, Svētes p.; 19.Bērzu 8-16, Sesavas p; 20.Dzelzceļa ēka 1A-3, Glūdas p.; 21.Gaismas 1-8; 22.Parka 2-2; 23.Parka 24-8, Elejas p.; 24.Draudzības 12A-104, Kalnciema p.; 25.Loka 9-17, Jaunsvirlaukas p.)
17. Par grozījumu 2014.gada 28.maija lēmumā „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai” (protokols Nr.6 23.§)
18. Par grozījumu 2015.gada 29.decembra lēmumā „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Iepazīsim sevi”” (protokols Nr.21 25.§)
19. Par grozījumu 2014.gada 28.maija lēmumā „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai” (protokols Nr.6 23.§)
20. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu (Svētes p.)