Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Domes sēde Nr. 10

25.07.2016

27.07.2016, plkst. 15:00

 

Darba kārtība:

 1. Par zemes vienības daļas atsavināšanu nododot bez atlīdzības Jelgavas novada pašvaldībai;
 2. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē 1) Kazāku iela 21-2;3;4, Platones pagasts; 2) Gusti-2, 3) Gusti-1, Vircavas pagasts; 4) Pūpolu iela 4-4, Jaunsvirlaukas pagasts; 5) Tīsu krogs-3, Lielplatones pagasts; 6) Veckupčas-2, 7) Veckupčas-3, 8) Veckupčas-4, 9);
 3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Akmeņu iela 17-5, Kalnciema pag.);
 4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu 1) Atmodas-7, 2) Atmodas-5, Lielplatones pagasts; 3) Dobuļi-3, Vircavas pagasts; 4) Loka iela 9-10, 5) Lielupes iela 12-6, 6) Lielupes iela 12-11, 7) Lielupes iela 12-15, 8) Lielupes iela 12-9, 9) Lielupes iela 12;
 5. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Dārza iela 1-5, Glūdas pagasts; 2) Jaunības iela 1-59, Kalnciema pagasts; 3) Lielvircavas iela 7-5, Platones pagasts; 4) Atvari-5, 5) Atvari-3 Zaļenieku pagasts; 6) Dārza iela 2-8, 7) Parka iela 4-5;
 6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Priežkalni, Valgundes pag.);
 7. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Pabērzi, Kalnciema pag.);
 8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu (Elejas pag.);
 9. Par ielas nosaukuma piešķiršanu un statusa noteikšanu (Vilces pag.);
 10. Par ielas statusa noteikšanu (Lielplatones un Sidrabes ciemi);
 11. Par ielas statusa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un maiņu (Vircavas pagasts);
 12. Par dāvinājuma pieņemšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Priedītes, Vilces pag.);
 14. Par starpgabala statusa noteikšanu (Laivinieki, Līvbērzes pag., Bajāriņi, Glūdas pag.);
 15. Par zemes iznomāšanu (Rīgas iela 5, Valgundes pag.);
 16. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Strauti, Zaļenieku pag.);
 17. Par 2016.gada 25.maija Saistošo noteikumu Nr.7 "Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē" precizēšanu;
 18. Par grozījumiem Apbalvošanas komisijas sastāvā;
 19. Par darba grupas izveidošanu;
 20. Par konkursa “Sirdsgudrā vecmāmiņa/sirdsgudrais vectētiņš Jelgavas novadā 2016” nolikuma apstiprināšanu;
 21. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas samazināšanu Jelgavas novadā;
 22. Par grozījumiem Svētes pamatskolas nolikumā;
 23. Par grozījumiem Kārtībā, kādā Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem un naudas balvas apmēru;
 24. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē;
 25. Par kustamās mantas atsavināšanas veida maiņu;
 26. Saistošie noteikumi "Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi";
 27. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem;
 28. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā;
 29. Par Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam un vides pārskata apstiprināšanu;
 30. Par līdzfinansējuma piešķiršanu;
 31. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības (apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2010.gada 22.decembra protokolu Nr.15, 35.§) grozīšanu;
 32. Par smilts-grants un smilts atradnes Vilce - Mežāres rekultivācijas veida saskaņošanu;
 33. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par Sadarbības līguma Ar Latvijas Republikas Zemesardzes štābu noslēgšanu;
 34. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Lielupes 13-6, Kalnciema pag.);
 35. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par domes priekšsēdētāja Z. Caunes komandējumu, Moldova;
 36. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par grozījumiem 2012.gada 30.oktobra līgumā ar SIA “WWL HOUSES”.