Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Domes ārkārtas sēde Nr. 15

10.10.2016

12.10.2016, plkst. 15:00

 
Darba kārtība:
  1. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2016. gada 31. augusta sēdes lēmumā “Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm”;
  2. Par Noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu;
  3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu: (1 dzīv. Valgundes pag.; 4 dzīv. Elejas pag.; 4 dzīv. Zaļenieku pag.; 2 dzīv. Vilces pag.; 2 dzīv. Sesavas pag.; 1 dzīv. Kalnciema pag.);
  4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē: 1) Parka iela 8-18, Eleja; 2) Ķīves skola-3, Vilces pag.; 3) Akācijas 25, Svētes pag.; 4) Meža Pakuļi-3, 5) Meža Pakuļi-8; 6) Meža Pakuļi-12, Jaunsvirlaukas pag.);
  5. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu: 1) Draudzības iela 8-75; 2) Lielupes iela 53-4, Kalnciems);
  6. Par nedzīvojamo telpu nodošanu atsavināšanai izsolē (Zemgalieši-7, Sesavas pag.);
  7. Par dzīvokļa īpašumu „Jaunie- Muntēni”-2, Platones pagastā, Jelgavas novadā;
  8. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Purviņi, Platones pag.).