+A A
Otrdiena, 26. Janvāris, 2021
Agneta, Agnis, Ansis

Dome sēde Nr. 16

24.10.2016

26.10.2016, plkst. 15:00

Darba kārtībā:

 1. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (19 īpašumi Kalnciema pagastā; 2 īpašumi Glūdas pagastā; 2 īpašumi Sesavas pagastā; 1 īpašums Jaunsvirlaukas pagastā;1 īpašums Vilces pagastā;4 īpašumi Elejas pagastā);
 2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jaunības iela 1-56, Kalnciems);
 3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Meža Pakuļi 14, Jaunsvirlaukas pag.);
 4. Par zemes robežu precizēšanu (Svētes pag.);
 5. Par zemes vienības sadalīšanu (1. Jelgavas iela 20, Kalnciems; 2. Pēterlauku lauks, Platones pag.);
 6. Par zemes vienības atsavināšanu ceturtajā izsolē (Baņu zeme, Līvbērzes pag.);
 7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1. Bērzonītes, Glūdas pag.; 2. Laumītes, Līvbērzes pag.; 3. Pakaviņi, Glūdas pag.);
 8. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ozolēni, Glūdas pag.);
 9. Par grozījumiem Ārkārtas situāciju komisijas sastāvā;
 10. Par apkures tarifu apstiprināšanu;
 11. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu;
 12. Par Līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Iepazīsim sevi";
 13. Par Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu;
 14. Par Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksu;
 15. Par Jelgavas novada profesionālās stipendijas piešķiršanu;
 16. Par Ingus Zālīša iecelšanu Elejas pagasta pārvaldes vadītāja amatā;
 17. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2015. gada 29. decembra lēmumā (protokols Nr.21, 30.§) “Par īres maksu atsavināmajiem dzīvokļiem”;
 18. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1. Dumpenieki; 2. Atmatas, Lielplatones pagasts);
 19. Par aizņēmuma ņemšanu prioritāra investīciju projekta ”Platones pagasta Lielvircavas kultūras nama iegāde” īstenošanai;
 20. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Deguļi-1, Zaļenieku pagasts);
 21. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (5 īpašumi Kalnciema pag.; 1 īpašums Vilces pag.);
 22. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par Ināras Eliņas apstiprināšanu Aizupes pamatskolas direktora pienākumu izpildītājas amatam;
 23. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par nedzīvojamo telpu nomu.