Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Domes ārkārtas sēde Nr. 17

21.11.2016

23.11.2016, plkst. 14:30

Darba kārtībā:

  1. Par galvojumu M. L. studiju kredīta ņemšanai;
  2. Par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2016. gada 22. jūnija lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve” (protokols Nr.8, 29.§).