Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Domes sēde Nr. 18

28.11.2016

30.11.2016, plkst. 15:00

Darba kārtībā:

 1. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (14 īpašumi Kalnciema pagastā; 10 īpašumi Elejas pagastā; 3 īpašumi Zaļenieku pagastā; 3 īpašumi Vilces pagastā; 2 īpašumi Glūdas pagastā; 2 īpašumi Sesavas pagastā);
 2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē 1) Ķīves skola 2, Vilces pagasts; 2) Austrumu iela 5-9, Vilces pagasts; 3) Veckupčas-1, Zaļenieku pagasts);
 3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Slimnīcas iela 3-7, 2) Draudzības iela 6-111, 3) Draudzības iela 12A-97, 4)Jaunības iela 1-11, Kalnciema pagasts; 5) Ciedru iela 12-3, Jaunsvirlaukas pagasts; 6) Parka iela 9-15, Svētes pagasts);
 4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Ziedkalnes iela 26-22, Vilces pagasts);
 5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Avēni-1, Zaļenieku pagasts);
 6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Viesturi 263, Glūdas pagasts; 2) Lejas, Jaunsvirlaukas pagasts);
 7. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē 1) Māliņi, 2) Līvu ferma, 3) Sūnāji, 4) Vainagi, 5) Zvaigznītes, 6) Kurmīši, 7) Sunīši, 8) Vilciņi, 9) Dzeņi, 10) Vālodzītes, 11) Pavasari, 12) Mežtīrumi, Sesavas pagasts; 13) Rubeņu lauks, Svētes pagasts);
 8. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē 1) Odiņi, Glūdas pagasts; 2) Rozēnzeme, Līvbērzes pagasts; 3) Laipas, Jaunsvirlaukas pagasts);
 9. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Ziedkalnes iela 26-21, Vilces pagasts);
 10. Par grozījumiem Braukšanas izdevumu izglītojamajiem kompensēšanas kārtībā;
 11. Par profesionālās stipendijas piešķiršanu;
 12. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē;
 13. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē;
 14. Par avansa maksājumu un izveidoto uzkrājumu nedrošiem avansa maksājumiem par pakalpojumiem norakstīšanu;
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu;
 16. Par norēķinu par iztrūkumiem norakstīšanu;
 17. Par avansa maksājumu un izveidotā uzkrājuma nedrošiem avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem norakstīšanu;
 18. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu;
 19. Grozījumi 2016 .gada 28. septembra lēmumā (protokols Nr.14 17.§);
 20. Par īpašumu "Lielupes iela 37", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads;
 21. Par piekrišanu zemes vienības apbūvei (Lāči, Platones pagasts);
 22. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Kreimenes, Vircavas pagasts);
 23. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu 1) Centrs 2-2, Lielplatones pagasts; 2) Draudzības 7-14, Kalnciema pagasts;
 24. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Pūpolu iela 4-9, Kārniņi);
 25. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par Solveigas Arnītes atbrīvošanu no Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja amata un Ilmāra Randera iecelšanu par Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju.