Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Dome sēde Nr. 2

27.01.2017

31.01.2017., plkst. 15:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums
Audioieraksts

Darba kārtība:

 1. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (2 īpašumi Zaļenieku pagastā; 1 īpašums Vircavas pagastā; 4 īpašumi Lielplatones pagastā; 2 īpašumi Platones pagastā; 1 īpašums Sesavas pagastā; 5 īpašumi Kalnciema pagastā; 6 īpašumi Jaunsvirlaukas pagastā; 6 īpašumi Līvbērzes pagastā; 2 īpašumi Valgundes pagastā; 1 īpašums Glūdas pagastā; 1 īpašums Elejas pagastā; 2 īpašumi Svētes pagastā);
 2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Meža Pakuļi 6, Jaunsvirlaukas pagastā; 2) Draudzības iela 6-93, Kalnciems; 3) Mazplatones iela 4-1, Lielplatones pagastā; 4) Zaļā iela 1-10, Vircavas pagastā;
 3. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē 1) Jelgavas 80-4, Kalnciems;  2) Jelgavas 80-2, Kalnciems; 3) Lielupes 19-6, Kalnciems; 4) Akmeņu 17-5, Kalnciems; 5) Poķu iela 26-1, Platones pagasts; 6) Pūpolu iela 7-3, Jaunsvirlaukas pagasts;
 4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē 1) Zemgalieši-1, 2) Zemgalieši-4, 3) Kastaņu4-5 (Sesavas pagsts);
 5. Par dzīvokļa atsavināšanu otrajā izsolē (Rammas-2, Zaļenieku pagasts; Ziedkalnes 26-21, Vilces pagasts);
 6. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Mazlībēni, Vilces pagasts);
 7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Pārstrauti, Jaunsvirlaukas pagasts);
 8. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Smiltnieki, Valgundes pagasts; 2) 1.masīvs163, Kalnciema pagasts);
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 1) Avenes, Zaļenieku pagasts; 2) Dzilnas, Svētes pagasts; 3) Lielsvētes 12, Svētes pagasts; 4) Jaunvīksnas, Lielplatones pagasts);
 10. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu 1) 3.masīvs 23; 2) Jelgavas iela 84, 3) 3.masīvs 49, Kalnciema pagasts);
 11. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Galenieki, Sesavas pagasts);
 12. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā (protokols Nr.19,38.§2.p) „Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu”;
 13. Par koku ciršanu īpašumā "Glūdas skola" Glūdas pagastā Jelgavas novadā;
 14. Par koku ciršanu īpašumā “Garaža” Valgundes pagastā, Jelgavas novadā;
 15. Par grozījumiem Elejas PII "Kamenīte" nolikumā;
 16. Par Ineses Kovaļevskas atbrīvošanu no Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja amata;
 17. Par atļauju I.Strēlniecei savienot valsts amatpersonas amatu;
 18. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē;
 19. Par kustamās mantas atsavināšanu trešajā izsolē;
 20. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē;
 21. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2017.–2023.gadam” aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna 2017.–2019.gadam apstiprināšanu;
 22. Par Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu;
 23. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” apstiprināšanu;
 24. Par konkursa "Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2017" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu;
 25. Par projektu konkursa "Mēs savai videi 2017" nolikuma apstiprināšanu;
 26. Par konkursa „Elejas Tējas namiņš starp mums” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu;
 27. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā” realizācijai;
 28. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Būvprojektu izstrādāšana Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014.-2020. “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” realizācijai;
 29. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Jelgavas rajona invalīdu biedrībai;
 30. Par grozījumiem 2015.gada 29.maija lēmumā “Par īres maksas noteikšanu” (protokols Nr.10, 14.§);
 31. Par pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšanu;
 32. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu;
 33. Par Jelgavas novada spora centra pedagogu amatu saraksta apstiprināšanu;
 34. Papildus darba kārtība. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Smīziņi-1 (Līvbērzes pagasts), 2. Loka 9-17 (Jaunsvirlaukas pagasts), 3. Mehanizatoru 3-3 (Valgundes pagasts));
 35. Papildus darba kārtība. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu.