+A A
Otrdiena, 20. Oktobris, 2020
Leonīda, Leonīds

Domes sēde Nr. 3

20.02.2017

22.02.2017., plkst. 11:00

Darba kārtība:

 1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. Gaismas iela 3-2, Eleja; 2. Draudzības 6-36, Kalnciems; 3. Draudzības 12-41, Kalnciems; 4. Videnieki-5, Vilces pag.);
 2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Loka iela 9-18, Kārniņi; 2. Lielupes 17-2, Kalnciems; 3. Poķu 26-2, Platones pag.);
 3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Pūpolu iela 6-1, Kārniņi);
 4. Par koku ciršanu ārpus meža īpašumā Vilces skola 1, Vilces pagasts, Jelgavas novads;
 5. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", rīcībā Nr.3. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”
 6. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcībā Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”;
 7. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju izvietošanu Jelgavas novadā””;
 8. Par Jelgavas novada SARC likvidēšanu un iestāžu izveidošanu;
 9. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu;
 10. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Staļģene” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu;
 11. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems” vadītāja iecelšanu;
 12. Par programmas “Bērnu tiesību aizsardzības programma 2017.-2019.gadam Jelgavas novadā” apstiprināšanu;
 13. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 2017.gadam;
 14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 002 0245 izslēgšanu no pašvaldībai piekritīgo zemes vienību saraksta (Klimpju ceļš, Glūdas pag.);
 15. Par grozījumiem Vilces pamatskolas nolikumā;
 16. Papildus darba kārtība. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Pērles-7, Svētes pag.);
 17. Papildus darba kārtībaPar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Gaismas iela 3, Eleja);
 18. Papildus darba kārtībaPar domes priekšsēdētāja komandējumu.
 19. Papildus darba kārtība. Par sadarbības līgumu noslēgšanu dalībai ES struktūrfondu projektu īstenošanai;
 20. Papildus darba kārtība. Par aizņēmuma ņemšanu projektēšanai;
 21. Papildus darba kārtība. Par sabiedrisko apspriešanu objektam „Zema enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halles un peldbaseina ” jaunbūve.