Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Domes sēde Nr. 7

22.05.2017

24.05.2017., plkst. 16:00

 
 
1. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Lielsvētes 18A, Svētes pag.; 2.Ābeļdārzs, Lielplatones pag.);
2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē ( Jelgavas iela 23, Kalnciems);
3. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu(54480060311, Elejas pag.);
4. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1. 2.masīvs44, Kalnciems; 2. 1.masīvs138, 1.masīvs153, Kalnciems);
5. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Kastaņu ceļš 17-8, Zaļenieku pag.; 2.Draudzības 11-45, Kalnciems);
6. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Pūpolu iela 6-6, Kārniņi);
7. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu ( 1.Draudzības iela 12a-97, Kalnciems; 2.Draudzības 8-75, Kalnciems; 3.Lielvircavas 7-4, Platones pag., 4.Draudzības 6-59, Kalnciems);
8. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Austrumu iela 5-9, Vilce);
9. Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (Avēni-1, Zaļenieku pagasts);
10. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Pagasta zemes, Sesavas pag.);
11. Par biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2017” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu;
12. Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem” precizēšanu;
13. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” apstiprināšanu;
14. Par saistošo noteikumu Nr.6 "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13"Par Jelgavas novada simboliku" izdošanu;
15. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenē” realizācijai;
16. Par precizējumiem Jelgavas novada pašvaldības Profesionālās stipendijas nolikumā;
17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Jāņupes iedzīvotāji";
18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Radošuma meka";
19. Par Jelgavas novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmuma ”Par zemes vienības pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” atcelšanu;
20. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Kaķīši, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Laipas, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Sardziņi, Jaunsvirlaukas pag.; 4.Pārstrauti, Jaunsvirlaukas pag.);
21. Pap.DK.Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Draudzības iela 6-22, Kalnciems; 2.Ciedru iela 14-11, Mežciems);
22. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Viesturi 263, Glūdas pag.; 2.Parka aleja7, Eleja; 3.Mehanizatoru4, Vītoliņi);
23. Pap.DK.Par parstāvja deliģēšanu biedrībā " Pārtikas amatnieki";
24. Pap.DK.Par grozījumu Jelgavas novada domes 2017.gada 31.janvāra lēmumā (protokols Nr. 2,21.§ 2.p) „Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam” aktualizētā Rīcības plāna 2017. – 2023.gadam un Investīciju plāna 2017. – 2019.gadam.