+A A
Trešdiena, 2. Decembris, 2020
Sniedze, Meta

Domes ārkārtas sēde Nr. 9

21.06.2017
21.06.2017., plkst. 14.45 
 

Darba kārtība:

1. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu;
2. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2017.gada 31.janvāra lēmumā (protokols Nr. 2 25. §) projektu konkursa „Mēs savai videi – 2017” nolikuma apstiprināšanu;
3. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem.